porsesh-arm

صفحه اصلی

v

ارتباط با ما

5

پیش پرداخت شهریه

4

نوبت مصاحبه

3

تماشای فیلم تربیتی

2

آزمون تشریحی

1

اطلاعات فردی و
شرکت در آزمون تستی

4

نوبت مصاحبه

فرم ثبت نام میان پایه دبستان پسرانه - مصاحبه 1402-1401

کاربر گرامی: لطفاً با توجه به شرایط خود یکی از نوبت های زیر را جهت مصاحبه مشخص نماید.