صفحه اصلی

نکات مهم :(لطفا دقت بفرمایید)

۱- از بین روزهای مشخص شده لطفا فقط  یک سانس را برای حضور در این برنامه انتخاب کنید.

۲-  چنانچه سانس مورد نظر شما تکمیل ظرفیت بود لطفا سانس دیگری را انتخاب نمایید.

۳- ارزیابی دانش آموز و والدین همزمان است و در صورت تاخیر در حضور، بخشی از ارزیابی را از دست می دهید پس به حضور به موقع توجه لازم را داشته باشید.

۴- در صورت تکمیل ظرفیت تمام سانس ها لطفا به شماره موبایل ۰۹۹۲۹۸۶۸۵۱۱ پیام دهید.