صفحه اصلی

نکات مهم :(لطفا دقت بفرمایید)

۱- از بین روزهای مشخص شده لطفا فقط یک روز و یک ساعت را برای حضور در این برنامه انتخاب کنید.

۲-  چنانچه روز یا ساعت مورد نظر شما تکمیل ظرفیت بود لطفا روز و ساعت دیگری را انتخاب نمایید.

۳- لطفا یک بطری کوچک آب و تغذیه ای مختصر همراه فرزندتان باشد.

۴- یک اسباب بازی کوچک مورد میل فرزندتان همراه داشته باشید.

۵- ارزیابی کودک و والدین همزمان است و در صورت تاخیر در حضور، بخشی از ارزیابی را از دست می دهید پس به حضور به موقع توجه لازم را داشته باشید.

۶- در صورت تکمیل ظرفیت تمام سانس ها لطفا به شماره موبایل ۰۹۹۲۹۸۶۸۵۱۱ پیام دهید.