صفحه اصلی

نکات مهم :(لطفا دقت بفرمایید)

 ثبت نام مهد کودک ویژه متولدین نیمه دوم ۱۴۰۰و نیمه اول ۱۴۰۱

 ثبت نام مهد کودک ویژه متولدین نیمه دوم ۱۳۹۹ و نیمه اول ۱۴۰۰

ثبت نام پیش دبستانی ۱ ویژه متولدین نیمه دوم ۱۳۹۸ و نیمه اول ۱۳۹۹

ثبت نام پیش دبستانی ۲ ویژه متولدین نیمه دوم ۱۳۹۷ و نیمه اول ۱۳۹۸

  در صورت تاخیر در حضور، بخشی از ارزیابی را از دست می دهید پس به حضور به موقع توجه لازم را داشته باشید.

در صورت تکمیل ظرفیت تمام سانس ها لطفا به شماره موبایل ۰۹۹۲۹۸۶۸۵۱۱ پیام دهید.