صفحه اصلی

سامانه انتقادات و پیشنهادات

ضمن تشکر از حمایت شما، خواهشمندیم به منظور ارائه خدمات بهتر، هرگونه پیشنهاد و انتقاد سازنده خود را با ما در میان گذاشته تا با برطرف نمودن ایرادات و استفاده از پیشنهادات ارزشمند شما در جهت ارائه آموزش بهتر به فرزندان عزیزمان بکوشیم.