صفحه اصلی

مدیر دبیرستان دخترانه پرسش
مؤسس مجتمع آموزشی پرسش

مهشید دارویی

مدیر دبیرستان پسرانه پرسش
مؤسس مجتمع آموزشی پرسش

حجت سلمانی

مدیر دبستان پسرانه پرسش

نژلا نجفی

مدیر دبستان دخترانه پرسش 

 نوشین میرزایی 

مدیر مهدکودک و پیش دبستان پرسش

منیژه گرامیان