porsesh-arm

صفحه اصلی

۴

آپلود کردن فیلم تدریس

۳

سوالات تشریحی

۲

سوالات تست شغلی

۱

 فرم استخدامی

۲

سوالات تشریحی

آموزگاران گرامی این آزمون به صورت تشریحی می‌باشد و پاسخ‌های شما، ما را با دیدگاه آموزشی و پرورشی شما بیشتر آشنا خواهد کرد. بنابراین امیدواریم سوالات را با دقت مطالعه کرده و پاسخ قسمت‌های مختلف هر سوال را بطور مشخص، توضیح فرمایید. سپاس از حوصله و صبوری شما