صفحه اصلی

هفته اول اسفند ماه ۱۴۰۱

مهدکودک پرسش

فعالیت‌های گروه سنی ۴-۳ سال

۱۰۲ پسند

مهدکودک پرسش

?برنامه کلاسی هفته اول اسفند ماه?
برنامه کلاسی روز یکشنبه ۱۴۰۱/۱۲/۳۰:
?ساعت بازی آزاد: برای تقویت روحیه همکاری و برقراری ارتباط ، کسب لذت و شادی ???
?ساعت علوم: با هدف آشنایی با حیوانات ??
? ساعت فیلم: بحث و گفتگو در رابطه با مفهوم مهربانی
با هدف تقویت مهارت کلامی، تقویت حس شنیداری و دیداری ??️
?ساعت کار با کتاب: با هدف تثبیت مفهوم آشنایی با حیوانات ???
? برنامه کلاسی روز دوشنبه ۱۴۰۱/۱۲/۱: 
اردو بازدید از آکواریم با هدف آشنایی با آبزیان ??
?برنامه کلاسی روز سه شنبه ۱۴۰۱/۱۲/۲ :
?ساعت اسباب بازی: با هدف برقراری ارتباط با یکدیگر ، تقویت حس مسئولیت‌‌پذیری و کسب لذت و شادی??
?ساعت ریاضی: انجام بازی ریاضی( طبقه‌بندی وسایل کلاس) با هدف آموزش مفهوم طبقه‌بندی
?️?️?️?️✂️✂️
?ساعت بازی حرکتی: بازی پرتاپ توپ از روی میز (تقویت عضلات صورت) 
?ساعت کار با کتاب: حل کتاب با هدف تثبیت مفهوم آموزش داده شده ?
?برنامه کلاسی روز چهارشنبه۱۴۰۱/۱۲/۳:
?ساعت حل کاربرگ: با هدف تقویت دقت و تمرکز و تقویت عضلات دست?
 
? ساعت مهارت آشپزی: درست کردن سالاد فصل با هدف آشنایی با سبزیجات و طعم‌ها ی مختلف ، تقویت عضلات دست ???
?ساعت قصه خلاق: با هدف پرورش خلاقیت، تقویت مهارت کلامی و افزایش عزت نفس کودکان?
?بازی حرکتی: با هدف تقویت عضلات پا و افزایش دقت و تمرکز ?

# فعالیت‌های گروه سنی ۴-۳ سال # پرسش # مهدکودک # پیش‌دبستان

مهدکودک پرسش

فعالیت‌های پیش‌دبستان یک

۱۰۲ پسند

مهدکودک پرسش

*برنامه کلاسی روز یکشنبه۱۴۰۱/۱۱/۳۰*
?? ساعت علوم ⬅️ بحث و گفتگو با هدف آشنایی با گیاهان (طبیعی و مصنوعی) ??
?? ساعت کار با کتاب علوم ⬅️ انجام یک صفحه از کتاب با هدف تثبیت مفهوم آموزش داده شده در کلاس علوم?
?? ساعت بازی گروهی ⬅️ باهدف هماهنگی چشم و دست وافزایش دقت و تمرکز??
?? ساعت اوریگامی ⬅️ ساخت خرگوش با هدف هماهنگی چشم و دست ، تقویت عضلات دست ، افزایش دقت و تمرکز????
????????
*برنامه کلاسی روز دوشنبه ۱۴۰۱/۱۲/۰۱*
??ساعت ریاضی ⬅️ باهدف آشنایی با مفهوم الگو ?????
??ساعت کار با کتاب ریاضی ⬅️ انجام صفحه کتاب با هدف تثبیت مفهوم آموزش داده شده در کلاس ریاضی ?
?? ساعت کتابخوانی و امانت گرفتن کتاب ⬅️ باهدف بحث و گفتگو و آشنایی با کتابهای مختلف ?
??ساعت کار با گل سفال ⬅️ ساخت لیوان با هدف تقویت عضلات دست ، پرورش خلاقیت ???
????????
*برنامه کلاسی روز سه شنبه ۱۴۰۱/۱۲/۰۲*
?? ساعت علوم⬅️ با هدف آشنایی با ماهی ها و اجزای بدن آنها???
?? ساعت کار با کتاب ⬅️ انجام صفحه کتاب با هدف تثبیت مفهوم آموزش داده شده در کلاس?
?? ساعت دست ورزی ⬅️ باهدف افزایش دقت و تمرکز و هماهنگی عضلات چشم و دست 
?? ساعت فیلم و فکر⬅️ با هدف بحث و گفتگو و بیان راهکار مناسب در شرایط مختلف هنگام برخورد با مسئله??‍♂️?‍♀️?
?????????
*برنامه کلاسی روز چهارشنبه ۱۴۰۱/۱۲/٠۳*
?? ساعت نمایش خلاق ⬅️ آشنایی با ذره بین و کاربرد آن???
??ساعت مهارت کاربردی⬅️با هدف تقویت هماهنگی چشم و پا افزایش دقت و تمرکز ???‍♀️?‍♂️
?? ساعت خلاقیت درهنر ⬅️ نقاشی روی لیوان های سفالی باهدف پرورش خلاقیت 
?? ساعت اسباب بازی ⬅️ باهدف کسب لذت و تقویت روحیه همکاری و کارگروهی ???

# فعالیت‌های پیش‌دبستان یک # پرسش # مهدکودک # پیش‌دبستان

مهدکودک پرسش

فعالیت‌های پیش‌دبستان دو

۱۰۲ پسند

مهدکودک پرسش

*برنامه کلاسی روز یکشنبه ۱۴۰۱/۱۱/۳۰*
?? ساعت علوم ⬅️ بحث و گفتگو با هدف آشنایی با نیازهای یک گیاه برای رشد کردن
?? ساعت کار با کتاب علوم ⬅️ انجام یک صفحه از کتاب با هدف تثبیت مفهوم آموزش داده شده در کلاس علوم
?? ساعت زبان آموزی ⬅️ اجرای نمایش ورزشی با هدف آشنایی با صدای *ر* ، افزایش دایره لغات کودکان
?? ساعت کار با کتاب زبان آموزی ⬅️ انجام صفحه کتاب با هدف تثبیت صدای آموزش داده شده در کلاس زبان آموزی
?? ساعت اوریگامی ⬅️ ساخت خانه با هدف هماهنگی چشم و دست ، تقویت عضلات دست ، افزایش دقت و تمرکز
????????????
*برنامه کلاسی روز دوشنبه ۱۴۰۱/۱۳/۰۱*
??ساعت ریاضی ⬅️ بازی و ریاضی با هدف آشنایی با قوانین جدول ۴*۴ سودوکو ، ارتباط موضوعی و منطقی ، افزایش دقت و تمرکز 
??ساعت کار با کتاب ریاضی ⬅️ انجام صفحه کتاب با هدف تثبیت مفهوم آموزش داده شده در کلاس ریاضی 
?? ساعت دست ورزی ⬅️ بیان قصه و تمرین روی تخته سیاه با هدف آشنایی با طرز صحیح کشیدن لوحه جدید،افزایش هماهنگی چشم و دست 
??ساعت فیلم و فکر ⬅️ تماشای کارتون با هدف کمک کردن به دیگران و توجه به احساسات آنها
?? ساعت کار با کتاب ⬅️ انجام یک صفحه کتاب با هدف تثبیت صحیح کشیدن لوحه آموزش داده شده و افزایش مهارت صحیح در دست گرفتن مداد
?????????????
*برنامه کلاسی روز سه شنبه ۱۴۰۱/۱۲/۰۲*
?? ساعت انجام کاربرگ ⬅️ در جهت تمرین بیشتر جدول سودکو ۴×۴ و تقویت مهارت قیچی کردن
 
?? ساعت بازی در حیاط ⬅️ تمرین مهارت شوت زدن و رعایت نوبت در بازی گروهی
?? ساعت خمیربازی ⬅️ ساخت وسایلی که در آنها صدای (خ) شنیده میشود با هدف تقویت عضلات دست ، پرورش خلاقیت 
?? ساعت امانت کتاب ⬅️ امانت گرفتن کتاب با هدف آشنایی با کتاب های مختلف ، تقویت قدرت تصمیم گیری
?? ساعت اسباب بازی ⬅️ بازی با هدف کسب لذت و شادی در کنار دوستان ، تقویت روحیه همکاری و بخشش
????????????
*برنامه کلاسی روز چهارشنبه ۱۴۰۱/۱۲/۰۳*
?? برنامه اردو در جهت آشنایی با گیاهان نحوه کاشت و مراقبت از آنها

# فعالیت‌های پیش‌دبستان دو # پرسش # مهدکودک # پیش‌دبستان

هفته دوم اسفند ماه ۱۴۰۱

مهدکودک پرسش

فعالیت‌های گروه سنی ۴-۳ سال

۱۰۲ پسند

مهدکودک پرسش

برنامه کلاسی روز شنبه ۱۴۰۱/۱۲/۶:
?ساعت بازی آزاد: با هدف تقویت روحیه همکاری و برقراری ارتباط، کسب لذت و شادی ???
?ساعت علوم: با هدف آشنایی با خاک به عنوان منبع تغذیه درختان و گیاهان ??
?ساعت بازی: انجام بازی حرکتی با هدف تقویت حس لامسه ??‍♀️??
?ساعت کار با کتاب علوم: با هدف تثبیت مفهوم آموزش داده شده?
? برنامه کلاسی روز یکشنبه ۱۴۰۱/۱۲/۷: 
? ساعت فیلم: بحث و گفتگو با مفهوم کمک کردن 
با هدف تقویت مهارت کلامی، تقویت حس شنیداری و دیداری ??️
? انجام کاربرگ: با هدف افزایش دقت و تمرکز ?
?ساعت کار با قیچی: 
قیچی کردن خط منحنی با هدف تقویت عضلات دست، افزایش دقت و تمرکز ✂️?
?برنامه کلاسی روز دوشنبه ۱۴۰۱/۱۲/۸:
?ساعت ریاضی: انجام نمایش با عروسک‌ با هدف آشنایی با مفهوم تناظر یک به یک ?? ??
?ساعت قصه: با هدف تقویت هوش کلامی و بحث و گفتگو در رابطه با مشاغل ?‍??‍?
? کار با کتاب ریاضی: 
با هدف تثبیت مفهوم آموزش داده شده (تناظر یک به یک) 
?ساعت امانت کتاب: با هدف تقویت روحیه‌ی امانت داری و افزایش علاقه به کتاب و کتابخوانی ?
برنامه کلاسی روز سه‌شنبه ۱۴۰۱/۱۲/۹:
?ساعت اسباب بازی: با هدف تقویت مهارت بیان خواسته و نیازهایمان، اهمیت دادن به احساسات دیگران، کسب لذت و شادی ??
?ساعت دست ورزی: قالب زدن شن‌های رنگی با هدف تقویت عضلات دست ?
? ساعت فکر و بیان: نمایش با عروسک انگشتی در رابطه با کاربرد مناسب پوشاک با محیط????
? ساعت بازی گروهی: با هدف تقویت عضلات پا و افزایش روحیه‌ی همکاری 
?‍♂️⚽️??‍♀️
برنامه کلاسی روز چهارشنبه ۱۴۰۱/۱۲/۱۰: 
? ساعت قصه خلاق: با هدف پرورش خلاقیت، افزایش عزت نفس کودکان و پرورش هوش کلامی?? 
? ساعت مهارت زندگی: آشنایی با سبزیجات و خواص‌شان و نحوه تمیز کردن آنها ?
?ساعت نقاشی خلاق: نقاشی با آبرنگ و کاموا، پرورش خلاقیت ?
?ساعت بازی حرکتی: با هدف افزایش هماهنگی دست و پا و تقویت دقت و تمرکز ?✋

# فعالیت‌های گروه سنی ۴-۳ سال # پرسش # مهدکودک # پیش‌دبستان

مهدکودک پرسش

فعالیت‌های پیش‌دبستان یک

۱۰۲ پسند

مهدکودک پرسش

برنامه ی کلاسی روز *شنبه ۱۴۰۱/۱۲/۶*
 ? کلاس ریاضی◀️ آموزش ماز با هدف راه حل یابی
? کار با کتاب ریاضی ◀️ با هدف تثبیت مفهوم آموزش داده شده در کلاس ریاضی 
?آداب اجتماعی ◀️ انجام بازی با هدف پرورش هوش کلامی و تصمیم گیری  
? ساعت حیاط ◀️ با هدف کسب لذت و شادی و تعامل با همسالان
?????????
برنامه کلاسی روز *یک شنبه ۱۴۰۱/۱۲/۷*?
? کلاس علوم⬅️ بررسی گیاهان مختلف با هدف آموزش آشنایی با گیاه و تفاوت های آن
? ساعت کار با کتاب ◀️ با هدف تثبیت مفهوم آموزش داده شده
? کلاس اوریگامی ◀️ ساخت قایق ? با هدف هماهنگی بین چشم و دست
? بازی گروهی ◀️ انجام بازی با هدف پرورش خلاقیت و تقویت کار گروهی 
?????????
برنامه کلاسی روز *دوشنبه ۱۴۰۱/۱۲/۸*
? کلاس ریاضی ⬅️ انجام بازی همراه با کاربرگ برای تثبیت آموزش ماز
? ساعت امانت کتاب ◀️ با هدف تقویت روحیه امانت داری و افزایش علاقه به کتاب و کتابخوانی 
? کلاس سفال ⬅️ با هدف تقویت عضلات دست و کار گروهی 
?????????
برنامه کلاسی روز *سه شنبه ۱۴۰۱/۱۲/۹* ?
? کلاس علوم◀️ بررسی اجزا مختلف گیاه با هدف شناخت ریشه و ساقه گیاهان
?انجام کار عملی◀️ به منظور تثبیت مفهوم آموزش داده شده
?ساعت دست ورزی◀️ انجام کاربرگ با هدف هماهنگی بین چشم و دست و افزایش دقت و تمرکز
?ساعت فیلم و فکر◀️تماشای فیلم با هدف تثبیت مفهوم عصبانیت و مدیریت و کنترل آن 
 
?????????
برنامه کلاسی روز *چهارشنبه ۱۴۰۱/۱۲/۱۰* ?
?ساعت نمایش خلاق ⬅️ با هدف آشنایی با مشاغل مختلف و تقویت هوش کلامی
?ساعت خلاقیت در هنر ⬅️
درست کردن? با هدف پرورش خلاقیت
? ساعت مهارت کاربردی⬅️ انجام بازی با هدف پرورش عضلات درشت دست، هماهنگی بین چشم و دست 
? ساعت اسباب بازی ◀️ به منظور تعامل با همسالان و کسب لذت و شادی

# فعالیت‌های پیش‌دبستان یک # پرسش # مهدکودک # پیش‌دبستان

مهدکودک پرسش

فعالیت‌های پیش‌دبستان دو

۱۰۲ پسند

مهدکودک پرسش

برنامه ی کلاسی روز *شنبه ۱۴۰۱/۱۲/۶*
 ? کلاس ریاضی◀️ انجام بازی با هدف آموزش مرتب کردن براساس سایز (کوچک به بزرگ) 
? کار با کتاب ریاضی ◀️ با هدف تثبیت مفهوم آموزش داده شده در کلاس ریاضی 
? ساعت دست ورزی ◀️ باز و بسته کردن زیپ و دکمه لباس با هدف افزایش هماهنگی چشم و دست، تقویت عضلات ریز و درشت دست
? ساعت اسباب بازی ◀️ با هدف تقویت مهارت بیان نیاز و خواسته هایمان و اهمیت دادن به احساسات طرف مقابل و پرورش روحیه همکاری
? کلاس خلاقیت ◀️ آماده کردن کاغذ رنگی برای ساخت فرفره با هدف پرورش خلاقیت و آشنایی با ترکیب رنگها
????????????
برنامه کلاسی روز *یک شنبه ۱۴۰۱/۱۲/۷*?
? کلاس دست ورزی ⬅️ انجام یک صفحه از کتاب مهارت های نوشتاری با هدف صحیح در دست گرفتن مداد ✍️ و پرورش خلاقیت 
? ساعت ساخت کاردستی ⬅️ درست کردن فرفره با هدف تقویت مهارت کار با قیچی و افزایش هماهنگی ? و ?
? کلاس زبان آموزی ◀️ انجام بازی با هدف آشنایی با صدای *«ف»* ، افزایش دایره لغات کودکان، افزایش دقت و تمرکز
? ساعت کار با کتاب زبان آموزی ◀️ انجام صفحات کتاب با هدف تثبیت صدای آموزش داده شده 
?‍?‍?‍??‍?‍?‍??‍?‍?‍??‍?‍?‍???‍?‍??‍?‍?‍??‍?‍?‍??‍?‍?‍??????‍?‍?‍??‍?‍?‍??‍?‍?‍?
برنامه کلاسی روز *دوشنبه ۱۴۰۱/۱۲/۸*
? کلاس ریاضی ⬅️ انجام بازی با هدف تثبیت مفهوم کوتاه و بلند و مرتب کردن از کوتاه به بلند
?ساعت فیلم و فکر ⬅️ تماشای فیلم با هدف تثبیت مفهوم احساس حسادت و مدیریت و کنترل آن 
? کلاس مهارت های نوشتاری ⬅️بیان قصه و ساخت لوحه با خمیر بازی، با هدف آشنایی با طرز صحیح کشیدن لوحه ی جدید ، افزایش هماهنگی ? و ✋
? ساعت کار با کتاب مهارت های نوشتاری ◀️ انجام یک صفحه از کتاب با هدف تثبیت صحیح کشیدن لوحه آموزش داده شده و افزایش مهارت صحیح در دست گرفتن مداد ✍️
?ساعت کار با کتاب ریاضی ⬅️ تکمیل یک صفحه از کتاب غنچه ها (انسان خانه) با هدف تثبیت مفهوم آموزش داده شده در کلاس ریاضی
????????????
برنامه کلاسی روز *سه شنبه ۱۴۰۱/۱۲/۹* ?
? برنامه اردو با هدف آشنایی با آداب اجتماعی در مکان های عمومی و کسب لذت و شادی 
 
????????????
برنامه کلاسی روز *چهارشنبه ۱۴۰۱/۱۲/۱۰* ?
?ساعت ریاضی ⬅️ انجام بازی با هدف آشنایی با پهن و باریک و افزایش دقت و تمرکز 
?ساعت کار با کتاب ریاضی ⬅️
انجام صفحه ای از کتاب با هدف تثبیت مفهوم آموزش داده شده در کلاس ریاضی 
? کلاس زبان آموزی ⬅️ بیان قصه با هدف مرور صداهای *و* *ژ* و *ی* افزایش دایره لغات کودکان و تقویت دقت و تمرکز 
? ساعت بازی ◀️ انجام بازی با وسایل مختلف با هدف آشنایی با رعایت نوبت و احترام به حقوق دیگران، کسب لذت و شادی 
? ساعت امانت کتاب ◀️ با هدف تقویت روحیه امانت داری و افزایش علاقه به کتاب و کتابخوانی در کودکان

# فعالیت‌های پیش‌دبستان دو # پرسش # مهدکودک # پیش‌دبستان

هفته سوم اسفند ماه ۱۴۰۱

مهدکودک پرسش

فعالیت‌های گروه سنی ۴-۳ سال

۱۰۲ پسند

مهدکودک پرسش

برنامه کلاسی روز شنبه ۱۴۰۱/۱۲/۶:
ساعت بازی با سفال : قالب زدن گل سفال با هدف هماهنگی چشم و دست، پرورش خلاقیت ?
ساعت بازی هدفدار: افزایش هوش دیداری و فضایی، افزایش دقت و تمرکز ???
ساعت ریاضی: آشنایی با طرح‌های مختلف لباس مانند:(خال خالی، راه راه، گل‌دار…)??
ساعت دست ورزی: قیچی کردن خط شکسته و حلال ✂️✂️ 
برنامه کلاسی روز یکشنبه ۱۴۰۱/۱۲/۱۴:
 
ساعت علوم: آشنایی با مرغ، خروس و جوجه ??
ساعت بازی: بازی پرتاپ توپ داخل حلقه با هدف تقویت عضلات دست، هماهنگی چشم و دست و افزایش دقت و تمرکز ??‍♂️??‍♀️ 
ساعت فیلم: آشنایی با مرغ و خروس و بحث و گفتگو در رابطه با غذا و صداهای آنها?
ساعت کار با کتاب: تثبیت مفهوم آموزش داده شده?
برنامه کلاسی روز دوشنبه ۱۴۰۱/۱۲/۱۵: 
ساعت امانت کتاب: با هدف تقویت روحیه‌ی امانت داری، افزایش علاقه به کتاب و کتابخوانی ?
ساعت بازی آزاد: با هدف تقویت روحیه همکاری و مسئولیت پذیری، کسب لذت و شادی ??‍♀️?
ساعت قصه خلاق: با هدف پرورش خلاقیت، افزایش عزت نفس و پرورش مهارت کلامی ??
ساعت نمایش: نمایش با عروسک دستی با هدف آشنایی با رعایت قوانین در بازی‌های گروهی??
برنامه کلاسی روز سه‌شنبه ۱۴۰۱/۱۲/۱۶: 
ساعت خلاقیت: نقاشی با هدف پرورش خلاقیت، آشنایی با سبک جدید نقاشی، تقویت عضلات دست ?
ساعت اسباب بازی: با هدف کسب لذت و شادی ، برقراری ارتباط گروهی 
???
ساعت مهارت کاربردی: بازی برج سازی با مکعب با هدف پرورش هوش بدنی و جسمانی، تمرین کار گروهی ???
ساعت حل کاربرگ: با هدف تثبیت مفهوم داخل و خارج

# فعالیت‌های گروه سنی ۴-۳ سال # پرسش # مهدکودک # پیش‌دبستان

مهدکودک پرسش

فعالیت‌های پیش‌دبستان یک

۱۰۲ پسند

مهدکودک پرسش

برنامه کلاسی« *شنبه*
مورخ ۱۴۰۱/۱٢/۱٣
☔باهدف *آشنائی با مشاغل و طرز تهیه خمیر نان? 
اردوی نان فانتزی برای کودکان در نظر گرفته شد*
   ???????
 برنامه کلاسی روز *یکشنبه*
مورخ۱۴۰۱/۱٢/۱۴ 
☔ساعت ریاضی⬅ : آشنایی بامفهوم جفت کردن ودرک موقعیت و فضای اشیاء 
 
☔یک صفحه کار باکتاب فیروزه ای٢⬅جهت تثبیت مفهوم آموزش داده شده
☔ساعت کتابخوانی⬅: باهدف ⬅درک موقعیت و حق انتخاب کتابی برای کودکان خوانده شد
?????????
برنامه کلاسی روز *دوشنبه*
مورخ۱۴۰۱/۱٢/۱۵
☔کلاس آداب اجتماعی⬅باهدف:توانایی حل مسئله,پرورش هوش کلامی 
☔ساعت ریاضی⬅باهدف:تقویت هوش دیداری فضایی و پرورش هوش منطقی _ریاضی
?کاربرگ در خصوص تثبیت مفهوم آموزش داده شده برای کودکان در نظر گرفته شد
?بازی گروهی⬅باهدف :تمرین مهارت حرکتی,افزایش دقت و تمرکز
☔☔☔☔☔☔☔
*روزسه شنبه* مورخ۱۴۰۱/۱٢/۱۶
◀️ساعت علوم⬅ با هدف:تقویت هوش طبیعت گرایی,آشنایی با شکل ظاهری درختان???
?ساعت دست ورزی⬅باهدف:تقویت عضلات دست و پرورش خلاقیت
?ساعت کار باسفال⬅باهدف:جهت تثبیت مفهوم گیاه و تقویت عضلات دست کودکان به درست کردن گل? با تمام جزئیات پرداختند.

# فعالیت‌های پیش‌دبستان یک # پرسش # مهدکودک # پیش‌دبستان

مهدکودک پرسش

فعالیت‌های پیش‌دبستان دو

۱۰۲ پسند

مهدکودک پرسش

برنامه ی کلاسی روز *شنبه ۱۴۰۱/۱۲/۱۳*
 ? کلاس ریاضی⬅️بیان داستان با هدف آموزش مفهوم شباهت و تفاوت
? کار با کتاب ریاضی ◀️ با هدف تثبیت مفهوم آموزش داده شده در کلاس ریاضی 
? ساعت دست ورزی ◀️بیان قصه و ساخت لوحه با خمیر بازی، با هدف آشنایی با طرز صحیح کشیدن لوحه ی جدید
?کار با کتاب⬅️انجام یک صفحه از کتاب با هدف تثبیت صحیح کشیدن لوحه آموزش داده شده و افزایش مهارت صحیح در دست گرفتن مداد ✍️
? ساعت اسباب بازی ◀️ با هدف تقویت تعامل با یکدیگر و پایداری دوستی ها
????????
برنامه کلاسی روز *یک شنبه* *۱۴۰۱/۱۲/۱۴* 
?ساعت علوم⬅️تماشای فیلم آموزشی در جهت آشنایی با انواع دانه ها،پرورش هوش کلامی
?ساعت کار با کتاب⬅️انجام صفحه کتاب علوم با هدف تثبیت مفهوم آموزش داده شده
? ساعت اریگامی ⬅️ درست کردن گل با هدف تقویت عضلات دست و افزایش هماهنگی ? و ?
? کلاس زبان آموزی ◀️ انجام بازی با هدف آشنایی با صدای *«ل»* ، افزایش دایره لغات کودکان،افزایش توجه به جایگاه این صدا در کلمات
? ساعت کار با کتاب زبان آموزی ◀️ انجام صفحات کتاب با هدف تثبیت صدای آموزش داده شده 
?‍?‍?‍??‍?‍?‍??‍?‍?‍??‍?‍?‍???‍?‍??‍?‍?‍??‍?‍?‍??‍?‍?‍??????‍?‍?‍??‍?‍?‍??‍?‍?‍?
برنامه کلاسی روز *دوشنبه ۱۴۰۱/۱۲/۱۵*
? کلاس ریاضی ⬅️ فعالیت عملی با هدف آموزش مفهوم تناظر یک به یک
?ساعت کار با کتاب ریاضی⬅️انجام یک صفحه با هدف تثبیت مفهوم آموزش داده شده
?ساعت فیلم و فکر ⬅️ تماشای فیلم با هدف تثبیت مفهوم احساس عصبانی و مدیریت و کنترل آن 
? ساعت کار با کتاب مهارت های نوشتاری ◀️ انجام یک صفحه از کتاب با هدف افزایش دقت و تمرکز ، تمرین مهارت صحیح در دست گرفتن مداد ✍️
????????
برنامه کلاسی روز *سه شنبه ۱۴۰۱/۱۲/۱۶* ?
?ساعت علوم ⬅️ خواندن کتاب داستان با هدف آشنایی با فواید گیاهان و کاربرد آنها در زندگی انسانها
?ساعت کار با کتاب علوم ⬅️
انجام صفحه ای از کتاب با هدف تثبیت مفهوم آموزش داده شده در کلاس علوم
? کار با سفال ◀️ ساختن هزار پا با هدف تقویت عضلات ظریف دست،تثبیت مفهوم بزرگ به کوچک
? ساعت امانت کتاب ◀️ با هدف تقویت روحیه امانت داری و افزایش علاقه به کتاب و کتابخوانی در کودکان
?انجام کاربرگ⬅️ انجام کاربرگ زبان آموزی با هدف مرور صدای ( *ش* )،افزایش دقت و تمرکز

# فعالیت‌های پیش‌دبستان دو # پرسش # مهدکودک # پیش‌دبستان

هفته چهارم اسفند ماه ۱۴۰۱

مهدکودک پرسش

فعالیت‌های گروه سنی ۴-۳ سال

۱۰۲ پسند

مهدکودک پرسش

برنامه کلاسی« *شنبه*
مورخ *۱۴۰۱/۱۲/۲۰*
?ریاضی آموزش مفهوم ربط
?️کلاس تکانی با هدف افزایش روحیه همکاری و مسئولیت پذیری
?کلاس بازی با خمیر: با هدف مفهوم آموزش داده شده، تقویت عضلات ظریف دست،وپرورش خلاقیت
?بازی 
با هدف : افزایش دقت و تمرکز ، هماهنگی چشم و دست
?بازی گروهی
با هدف : افزایش دقت و تمرکز ، افزایش سرعت عمل ، تقویت همکاری در گروه
??????
برنامه کلاسی روز *یکشنبه*
مورخ۱۴۰۱/۱٢/۱۴ 
?ساعت علوم⬅ :آشنایی با زندگی مورچه و تغذیه آنها 
?حل کتاب علوم: با هدف تثبیت آشنایی با زندگی مورچه و تغذیه آنها 
?ساعت آداب اجتماعی:درست کردن سبزه مرحله به مرحله توسط کودکان با هدف آشنایی با رسوم ایرانی
?ساخت شکوفه بهاری با هدف تقویت عضلات دست و تغییرات آب و هوا با تغییر فصل
???????
برنامه کلاسی روز *دوشنبه*
مورخ *۱۴۰۱/۱۲/۲۲*
?کلاس فیلم :بحث و گفتگو با مفهوم همکاری به عنوان یکی از ارزش های زندگی ،تقویت مهارت کلامی و تقویت 
حس شنیداری
?ساخت کاردستی نوروزی حاجی فیروز با هدف آشنایی با رسوم ایرانی و تقویت عضلات دست و پرورش خلاقیت
?بازی: با هدف هماهنگی چشم و دست، افزایش دقت و تمرکز
?بازی آزاد:تقویت مهارت ارتباطی،کسب لذت و شادی
??????
روزسه شنبه* مورخ *۱۴۰۱/۱۲/۲۳*
?مراسم قاشق زنی با هدف آشنایی با آداب و رسوم چهارشنبه سوری
?کلاس اسباب بازی:انجام بازی با هدف افزایش دقت و تمرکز و کسب لذت و شادی
?بازی 
با هدف : افزایش دقت و تمرکز ، هماهنگی چشم و دست
?قصه خلاق: 
با هدف پرورش خلاقیت،تقویت مهارت کلامی
?????????
*روز چهارشنبه* مورخ *۱۴۰۱/۱۲/۲۴*
?ساعت نمایش : با هدف پروش هوش جسمانی، پرورش مهارت کلامی، پرورش خلاقیت
?ساعت نقاشی خلاق: با هدف تثبیت مفهوم ۴ گوش و پرورش خلاقیت
?بازی: با هدف افزایش دقت و تمرکز،هماهنگی چشم و پا
?ساعت ریاضی: با هدف تثبیت مفهوم آشنایی با تناظر یک به یک

# فعالیت‌های گروه سنی ۴-۳ سال # پرسش # مهدکودک # پیش‌دبستان

مهدکودک پرسش

فعالیت‌های پیش‌دبستان یک

۱۰۲ پسند

مهدکودک پرسش

برنامه کلاسی« *شنبه*
مورخ *۱۴۰۱/۱۲/۲۰*
☔ریاضی آموزش مفهوم ربط
?️کلاس تکانی با هدف افزایش روحیه همکاری و مسئولیت پذیری
?ساخت شکوفه بهاری با هدف تقویت عضلات دست و تغییرات آب و هوا با تغییر فصل
   ???????
 برنامه کلاسی روز *یکشنبه*
مورخ۱۴۰۱/۱٢/۱۴ 
?ساعت علوم⬅ : بوته و درخت
کار علوم حل کردن یک صفحه کتاب جهت تثبیت 
??ساعت آداب اجتماعی:سبزه انداختن با هدف آشنایی با رسوم ایرانی
علوم:حل کردن ۱ صفحه از کتاب جهت تثبیت مفهوم آموزش داده شده 
?????????
برنامه کلاسی روز *دوشنبه*
مورخ *۱۴۰۱/۱۲/۲۲*
☔کلاس ریاضی ⬅باهدف آموزش تناظر یک به یک
 ریاضی: حل کردن یک صفحه از کتاب غنچه‌های فیروزه ای
?ساخت کاردستی نوروزی حاجی فیروز با هدف آشنایی با رسوم ایرانی و تقویت عضلات دست و پرورش خلاقیت
☔☔☔☔☔☔☔
*روزسه شنبه* مورخ *۱۴۰۱/۱۲/۲۳*
?ساعت علوم⬅️با هدف آشنایی با دانه های خوراکی و غیر خوراکی
کار علوم درست کردن اشکال مختلف با دانه های خوراکی
ساعت دست ورزی ⬅️ساخت گردنبند باهدف تقویت عضلات دست و پرورش خلاقیت
??مراسم قاشق زنی با هدف آشنایی با آداب و رسوم چهارشنبه سوری
*روز چهارشنبه* مورخ *۱۴۰۱/۱۲/۲۴*
?️ساعت آداب اجتماعی⬅️آشنایی با آداب سفر و تقویت مهارت کلامی
?ساعت نمایش خلاق⬅️ پانتومیم و تقویت هوش جسمانی
ساعت خلاقیت⬅️ نقاشی آزاد با ابزار مختلف و پرورش خلاقیت 
ساعت اسباب بازی⬅️با هدف کسب لذت و شادی

# فعالیت‌های پیش‌دبستان یک # پرسش # مهدکودک # پیش‌دبستان

مهدکودک پرسش

فعالیت‌های پیش‌دبستان دو

۱۰۲ پسند

مهدکودک پرسش

برنامه کلاسی روز *شنبه ۱۴۰۱/۱۲/۲۰*
?? ساعت ریاضی ⬅️ ساخت ترازو با هدف آشنایی با مفهوم سبک و سنگین
?? ساعت کار با کتاب ⬅️ انجام یک صفحه از کتاب ریاضی با هدف تثبیت مفهوم آموزش داده شده
?? ساعت اسباب بازی ⬅️ بازی با هدف تعامل بیشتر کودکان با یکدیگر، احترام به حقوق هم
?? ساعت دست ورزی ⬅️ درست کردن شکوفه های بهاری با هدف تقویت عضلات دست، افزایش دقت و تمرکز
?? ساعت فعالیت عیدانه ⬅️ خانه تکانی کلاس با هدف آشنایی با آداب تمیزی قبل از عید و همکاری در کارها
????????????
برنامه کلاسی روز *یکشنبه ۱۴۰۱/۱۲/۲۱* 
?? ساعت علوم ⬅️ تماشای فیلم آموزشی با هدف آشنایی با ریشه های خوراکی
?? ساعت کار با کتاب ⬅️ انجام یک صفحه از کتاب علوم با هدف تثبیت مفهوم آموزش داده شده
?? ساعت دست ورزی ⬅️ انجام یک کاربرگ با هدف تقویت عضلات دست، افزایش دقت و تمرکز
?? ساعت بازی ⬅️ بازی با هدف کسب لذت و شادی و رعایت نوبت
?? ساعت فعالیت عیدانه ⬅️ تزیین ظرف سبزه و درست کردن سبزه با هدف آشنایی با مراحل رشد دانه و نحوه مراقبت از آن
???????????? 
برنامه کلاسی روز *دوشنبه ۱۴۰۱/۱۲/۲۲*
?? ساعت فیلم و فکر ⬅️ تماشای یک کارتون با هدف کمک به دیگران و درک حس همدردی
?? ساعت دست ورزی ⬅️ رنگ کردن چوب بستنی با هدف تقویت عضلات دست ، افزایش هماهنگی چشم و دست
?? ساعت اوریگامی ⬅️ ساخت خرگوش با هدف تقویت عضلات کوچک دست ، افزایش دقت و تمرکز
?? ساعت مهارت ارتباطی ⬅️ بحث و گفتگو و اجرای نمایش با هدف آشنایی با ننه سرما و عمو نوروز
????????????
برنامه کلاسی روز *سه شنبه ۱۴۰۱/۱۲/۲۳*
?? ساعت علوم ⬅️ پاک کردن سبزی خوردن با هدف آشنایی با سبزیجات مختلف و خواص آنها
?? ساعت کار با کتاب ⬅️ انجام دو صفحه از کتاب علوم با هدف تثبیت مفهوم آموزش داده شده
?? ساعت امانت کتاب ⬅️ امانت گرفتن با هدف تقویت علاقه مندی کودکان به کتاب های مختلف، قدرت تصمیم گیری در انتخاب
?? ساعت بازی ⬅️ بازی با هدف کسب لذت و شادی و تقویت روحیه همکاری
?? ساعت آداب زندگی ⬅️ انجام مراسم قاشق زنی و پریدن از آتش با هدف آشنایی با سنت چهارشنبه سوری و سنت های قبل از نوروز
????????????
برنامه کلاسی روز *چهارشنبه ۱۴۰۱/۱۲/۲۴* 
?? ساعت سفال ⬅️ درست کردن سبد با هدف پرورش خلاقیت و تقویت عضلات دست 
??ساعت زبان آموزی ⬅️ توضیح سین های سفره هفت سین با هدف آموزش صدای *س* ، افزایش دایره لغات کودکان
?? ساعت کار با کتاب ⬅️ انجام دو صفحه از کتاب زبان آموزی با هدف تثبیت صدای آموزش داده شده 
?? ساعت کار با کتاب ⬅️ انجام یک صفحه از کتاب غنچه های فیروزه ای با هدف مروری بر مفاهیم چپ و راست
?? ساعت بازی ⬅️ بازی با هدف احترام به حقوق همدیگر و برقراری ارتباط بیشتر با همسالان

# فعالیت‌های پیش‌دبستان دو # پرسش # مهدکودک # پیش‌دبستان

هفته اول اسفند ماه ۱۴۰۱

مهدکودک پرسش

فعالیت‌های پیش‌دبستان دو

۱۰۲ پسند

مهدکودک پرسش

برنامه ی کلاسی روز *شنبه ۱۴۰۱/۱۲/۶*
 ? کلاس ریاضی◀️ انجام بازی با هدف آموزش مرتب کردن براساس سایز (کوچک به بزرگ) 
? کار با کتاب ریاضی ◀️ با هدف تثبیت مفهوم آموزش داده شده در کلاس ریاضی 
? ساعت دست ورزی ◀️ باز و بسته کردن زیپ و دکمه لباس با هدف افزایش هماهنگی چشم و دست، تقویت عضلات ریز و درشت دست
? ساعت اسباب بازی ◀️ با هدف تقویت مهارت بیان نیاز و خواسته هایمان و اهمیت دادن به احساسات طرف مقابل و پرورش روحیه همکاری
? کلاس خلاقیت ◀️ آماده کردن کاغذ رنگی برای ساخت فرفره با هدف پرورش خلاقیت و آشنایی با ترکیب رنگها
????????????
برنامه کلاسی روز *یک شنبه ۱۴۰۱/۱۲/۷*?
? کلاس دست ورزی ⬅️ انجام یک صفحه از کتاب مهارت های نوشتاری با هدف صحیح در دست گرفتن مداد ✍️ و پرورش خلاقیت 
? ساعت ساخت کاردستی ⬅️ درست کردن فرفره با هدف تقویت مهارت کار با قیچی و افزایش هماهنگی ? و ?
? کلاس زبان آموزی ◀️ انجام بازی با هدف آشنایی با صدای *«ف»* ، افزایش دایره لغات کودکان، افزایش دقت و تمرکز
? ساعت کار با کتاب زبان آموزی ◀️ انجام صفحات کتاب با هدف تثبیت صدای آموزش داده شده 
?‍?‍?‍??‍?‍?‍??‍?‍?‍??‍?‍?‍???‍?‍??‍?‍?‍??‍?‍?‍??‍?‍?‍??????‍?‍?‍??‍?‍?‍??‍?‍?‍?
برنامه کلاسی روز *دوشنبه ۱۴۰۱/۱۲/۸*
? کلاس ریاضی ⬅️ انجام بازی با هدف تثبیت مفهوم کوتاه و بلند و مرتب کردن از کوتاه به بلند
?ساعت فیلم و فکر ⬅️ تماشای فیلم با هدف تثبیت مفهوم احساس حسادت و مدیریت و کنترل آن 
? کلاس مهارت های نوشتاری ⬅️بیان قصه و ساخت لوحه با خمیر بازی، با هدف آشنایی با طرز صحیح کشیدن لوحه ی جدید ، افزایش هماهنگی ? و ✋
? ساعت کار با کتاب مهارت های نوشتاری ◀️ انجام یک صفحه از کتاب با هدف تثبیت صحیح کشیدن لوحه آموزش داده شده و افزایش مهارت صحیح در دست گرفتن مداد ✍️
?ساعت کار با کتاب ریاضی ⬅️ تکمیل یک صفحه از کتاب غنچه ها (انسان خانه) با هدف تثبیت مفهوم آموزش داده شده در کلاس ریاضی
????????????
برنامه کلاسی روز *سه شنبه ۱۴۰۱/۱۲/۹* ?
? برنامه اردو با هدف آشنایی با آداب اجتماعی در مکان های عمومی و کسب لذت و شادی 
 
????????????
برنامه کلاسی روز *چهارشنبه ۱۴۰۱/۱۲/۱۰* ?
?ساعت ریاضی ⬅️ انجام بازی با هدف آشنایی با پهن و باریک و افزایش دقت و تمرکز 
?ساعت کار با کتاب ریاضی ⬅️
انجام صفحه ای از کتاب با هدف تثبیت مفهوم آموزش داده شده در کلاس ریاضی 
? کلاس زبان آموزی ⬅️ بیان قصه با هدف مرور صداهای *و* *ژ* و *ی* افزایش دایره لغات کودکان و تقویت دقت و تمرکز 
? ساعت بازی ◀️ انجام بازی با وسایل مختلف با هدف آشنایی با رعایت نوبت و احترام به حقوق دیگران، کسب لذت و شادی 
? ساعت امانت کتاب ◀️ با هدف تقویت روحیه امانت داری و افزایش علاقه به کتاب و کتابخوانی در کودکان

# فعالیت‌های مهدکودک # پرسش # مهدکودک # پیش‌دبستان

مهدکودک پرسش

فعالیت‌های پیش‌دبستان یک

۱۰۲ پسند

مهدکودک پرسش

*برنامه کلاسی روز یکشنبه۱۴۰۱/۱۱/۳۰*
?? ساعت علوم ⬅️ بحث و گفتگو با هدف آشنایی با گیاهان (طبیعی و مصنوعی) ??
?? ساعت کار با کتاب علوم ⬅️ انجام یک صفحه از کتاب با هدف تثبیت مفهوم آموزش داده شده در کلاس علوم?
?? ساعت بازی گروهی ⬅️ باهدف هماهنگی چشم و دست وافزایش دقت و تمرکز??
?? ساعت اوریگامی ⬅️ ساخت خرگوش با هدف هماهنگی چشم و دست ، تقویت عضلات دست ، افزایش دقت و تمرکز????
????????
*برنامه کلاسی روز دوشنبه ۱۴۰۱/۱۲/۰۱*
??ساعت ریاضی ⬅️ باهدف آشنایی با مفهوم الگو ?????
??ساعت کار با کتاب ریاضی ⬅️ انجام صفحه کتاب با هدف تثبیت مفهوم آموزش داده شده در کلاس ریاضی ?
?? ساعت کتابخوانی و امانت گرفتن کتاب ⬅️ باهدف بحث و گفتگو و آشنایی با کتابهای مختلف ?
??ساعت کار با گل سفال ⬅️ ساخت لیوان با هدف تقویت عضلات دست ، پرورش خلاقیت ???
????????
*برنامه کلاسی روز سه شنبه ۱۴۰۱/۱۲/۰۲*
?? ساعت علوم⬅️ با هدف آشنایی با ماهی ها و اجزای بدن آنها???
?? ساعت کار با کتاب ⬅️ انجام صفحه کتاب با هدف تثبیت مفهوم آموزش داده شده در کلاس?
?? ساعت دست ورزی ⬅️ باهدف افزایش دقت و تمرکز و هماهنگی عضلات چشم و دست 
?? ساعت فیلم و فکر⬅️ با هدف بحث و گفتگو و بیان راهکار مناسب در شرایط مختلف هنگام برخورد با مسئله??‍♂️?‍♀️?
?????????
*برنامه کلاسی روز چهارشنبه ۱۴۰۱/۱۲/٠۳*
?? ساعت نمایش خلاق ⬅️ آشنایی با ذره بین و کاربرد آن???
??ساعت مهارت کاربردی⬅️با هدف تقویت هماهنگی چشم و پا افزایش دقت و تمرکز ???‍♀️?‍♂️
?? ساعت خلاقیت درهنر ⬅️ نقاشی روی لیوان های سفالی باهدف پرورش خلاقیت 
?? ساعت اسباب بازی ⬅️ باهدف کسب لذت و تقویت روحیه همکاری و کارگروهی ???

# فعالیت‌های مهدکودک # پرسش # مهدکودک # پیش‌دبستان

مهدکودک پرسش

فعالیت‌های گروه سنی ۴-۳ سال

۱۰۲ پسند

مهدکودک پرسش

برنامه کلاسی روز یکشنبه ۱۴۰۱/۱۲/۳۰:
?ساعت بازی آزاد: برای تقویت روحیه همکاری و برقراری ارتباط ، کسب لذت و شادی ???
?ساعت علوم: با هدف آشنایی با حیوانات ??
? ساعت فیلم: بحث و گفتگو در رابطه با مفهوم مهربانی
با هدف تقویت مهارت کلامی، تقویت حس شنیداری و دیداری ??️
?ساعت کار با کتاب: با هدف تثبیت مفهوم آشنایی با حیوانات ???
? برنامه کلاسی روز دوشنبه ۱۴۰۱/۱۲/۱: 
اردو بازدید از آکواریم با هدف آشنایی با آبزیان ??
?برنامه کلاسی روز سه شنبه ۱۴۰۱/۱۲/۲ :
?ساعت اسباب بازی: با هدف برقراری ارتباط با یکدیگر ، تقویت حس مسئولیت‌‌پذیری و کسب لذت و شادی??
?ساعت ریاضی: انجام بازی ریاضی( طبقه‌بندی وسایل کلاس) با هدف آموزش مفهوم طبقه‌بندی
?️?️?️?️✂️✂️
?ساعت بازی حرکتی: بازی پرتاپ توپ از روی میز (تقویت عضلات صورت) 
?ساعت کار با کتاب: حل کتاب با هدف تثبیت مفهوم آموزش داده شده ?
?برنامه کلاسی روز چهارشنبه۱۴۰۱/۱۲/۳:
?ساعت حل کاربرگ: با هدف تقویت دقت و تمرکز و تقویت عضلات دست?
 
? ساعت مهارت آشپزی: درست کردن سالاد فصل با هدف آشنایی با سبزیجات و طعم‌ها ی مختلف ، تقویت عضلات دست ???
?ساعت قصه خلاق: با هدف پرورش خلاقیت، تقویت مهارت کلامی و افزایش عزت نفس کودکان?
?بازی حرکتی: با هدف تقویت عضلات پا و افزایش دقت و تمرکز ?

# فعالیت‌های مهدکودک # پرسش # مهدکودک # پیش‌دبستان

هفته دوم اسفند ماه ۱۴۰۱

مهدکودک پرسش

فعالیت‌های پیش‌دبستان دو

۱۰۲ پسند

مهدکودک پرسش

*برنامه کلاسی روز یکشنبه ۱۴۰۱/۱۱/۳۰*
?? ساعت علوم ⬅️ بحث و گفتگو با هدف آشنایی با نیازهای یک گیاه برای رشد کردن
?? ساعت کار با کتاب علوم ⬅️ انجام یک صفحه از کتاب با هدف تثبیت مفهوم آموزش داده شده در کلاس علوم
?? ساعت زبان آموزی ⬅️ اجرای نمایش ورزشی با هدف آشنایی با صدای *ر* ، افزایش دایره لغات کودکان
?? ساعت کار با کتاب زبان آموزی ⬅️ انجام صفحه کتاب با هدف تثبیت صدای آموزش داده شده در کلاس زبان آموزی
?? ساعت اوریگامی ⬅️ ساخت خانه با هدف هماهنگی چشم و دست ، تقویت عضلات دست ، افزایش دقت و تمرکز
????????????
*برنامه کلاسی روز دوشنبه ۱۴۰۱/۱۳/۰۱*
??ساعت ریاضی ⬅️ بازی و ریاضی با هدف آشنایی با قوانین جدول ۴*۴ سودوکو ، ارتباط موضوعی و منطقی ، افزایش دقت و تمرکز 
??ساعت کار با کتاب ریاضی ⬅️ انجام صفحه کتاب با هدف تثبیت مفهوم آموزش داده شده در کلاس ریاضی 
?? ساعت دست ورزی ⬅️ بیان قصه و تمرین روی تخته سیاه با هدف آشنایی با طرز صحیح کشیدن لوحه جدید،افزایش هماهنگی چشم و دست 
??ساعت فیلم و فکر ⬅️ تماشای کارتون با هدف کمک کردن به دیگران و توجه به احساسات آنها
?? ساعت کار با کتاب ⬅️ انجام یک صفحه کتاب با هدف تثبیت صحیح کشیدن لوحه آموزش داده شده و افزایش مهارت صحیح در دست گرفتن مداد
?????????????
*برنامه کلاسی روز سه شنبه ۱۴۰۱/۱۲/۰۲*
?? ساعت انجام کاربرگ ⬅️ در جهت تمرین بیشتر جدول سودکو ۴×۴ و تقویت مهارت قیچی کردن
 
?? ساعت بازی در حیاط ⬅️ تمرین مهارت شوت زدن و رعایت نوبت در بازی گروهی
?? ساعت خمیربازی ⬅️ ساخت وسایلی که در آنها صدای (خ) شنیده میشود با هدف تقویت عضلات دست ، پرورش خلاقیت 
?? ساعت امانت کتاب ⬅️ امانت گرفتن کتاب با هدف آشنایی با کتاب های مختلف ، تقویت قدرت تصمیم گیری
?? ساعت اسباب بازی ⬅️ بازی با هدف کسب لذت و شادی در کنار دوستان ، تقویت روحیه همکاری و بخشش
????????????
*برنامه کلاسی روز چهارشنبه ۱۴۰۱/۱۲/۰۳*
?? برنامه اردو در جهت آشنایی با گیاهان نحوه کاشت و مراقبت از آنها

# فعالیت‌های مهدکودک # پرسش # مهدکودک # پیش‌دبستان

مهدکودک پرسش

فعالیت‌های پیش‌دبستان یک

۱۰۲ پسند

مهدکودک پرسش

برنامه ی کلاسی روز *شنبه ۱۴۰۱/۱۲/۶*
 ? کلاس ریاضی◀️ آموزش ماز با هدف راه حل یابی
? کار با کتاب ریاضی ◀️ با هدف تثبیت مفهوم آموزش داده شده در کلاس ریاضی 
?آداب اجتماعی ◀️ انجام بازی با هدف پرورش هوش کلامی و تصمیم گیری  
? ساعت حیاط ◀️ با هدف کسب لذت و شادی و تعامل با همسالان
?????????
برنامه کلاسی روز *یک شنبه ۱۴۰۱/۱۲/۷*?
? کلاس علوم⬅️ بررسی گیاهان مختلف با هدف آموزش آشنایی با گیاه و تفاوت های آن
? ساعت کار با کتاب ◀️ با هدف تثبیت مفهوم آموزش داده شده
? کلاس اوریگامی ◀️ ساخت قایق ? با هدف هماهنگی بین چشم و دست
? بازی گروهی ◀️ انجام بازی با هدف پرورش خلاقیت و تقویت کار گروهی 
?????????
برنامه کلاسی روز *دوشنبه ۱۴۰۱/۱۲/۸*
? کلاس ریاضی ⬅️ انجام بازی همراه با کاربرگ برای تثبیت آموزش ماز
? ساعت امانت کتاب ◀️ با هدف تقویت روحیه امانت داری و افزایش علاقه به کتاب و کتابخوانی 
? کلاس سفال ⬅️ با هدف تقویت عضلات دست و کار گروهی 
?????????
برنامه کلاسی روز *سه شنبه ۱۴۰۱/۱۲/۹* ?
? کلاس علوم◀️ بررسی اجزا مختلف گیاه با هدف شناخت ریشه و ساقه گیاهان
?انجام کار عملی◀️ به منظور تثبیت مفهوم آموزش داده شده
?ساعت دست ورزی◀️ انجام کاربرگ با هدف هماهنگی بین چشم و دست و افزایش دقت و تمرکز
?ساعت فیلم و فکر◀️تماشای فیلم با هدف تثبیت مفهوم عصبانیت و مدیریت و کنترل آن 
 
?????????
برنامه کلاسی روز *چهارشنبه ۱۴۰۱/۱۲/۱۰* ?
?ساعت نمایش خلاق ⬅️ با هدف آشنایی با مشاغل مختلف و تقویت هوش کلامی
?ساعت خلاقیت در هنر ⬅️
درست کردن? با هدف پرورش خلاقیت
? ساعت مهارت کاربردی⬅️ انجام بازی با هدف پرورش عضلات درشت دست، هماهنگی بین چشم و دست 
? ساعت اسباب بازی ◀️ به منظور تعامل با همسالان و کسب لذت و شادی
????????

# فعالیت‌های مهدکودک # پرسش # مهدکودک # پیش‌دبستان

مهدکودک پرسش

فعالیت‌های گروه سنی ۴-۳ سال

۱۰۲ پسند

مهدکودک پرسش

برنامه کلاسی روز شنبه ۱۴۰۱/۱۲/۶:
?ساعت بازی آزاد: با هدف تقویت روحیه همکاری و برقراری ارتباط، کسب لذت و شادی ???
?ساعت علوم: با هدف آشنایی با خاک به عنوان منبع تغذیه درختان و گیاهان ??
?ساعت بازی: انجام بازی حرکتی با هدف تقویت حس لامسه ??‍♀️??
?ساعت کار با کتاب علوم: با هدف تثبیت مفهوم آموزش داده شده?
? برنامه کلاسی روز یکشنبه ۱۴۰۱/۱۲/۷: 
? ساعت فیلم: بحث و گفتگو با مفهوم کمک کردن 
با هدف تقویت مهارت کلامی، تقویت حس شنیداری و دیداری ??️
? انجام کاربرگ: با هدف افزایش دقت و تمرکز ?
?ساعت کار با قیچی: 
قیچی کردن خط منحنی با هدف تقویت عضلات دست، افزایش دقت و تمرکز ✂️?
?برنامه کلاسی روز دوشنبه ۱۴۰۱/۱۲/۸:
?ساعت ریاضی: انجام نمایش با عروسک‌ با هدف آشنایی با مفهوم تناظر یک به یک ?? ??
?ساعت قصه: با هدف تقویت هوش کلامی و بحث و گفتگو در رابطه با مشاغل ?‍??‍?
? کار با کتاب ریاضی: 
با هدف تثبیت مفهوم آموزش داده شده (تناظر یک به یک) 
?ساعت امانت کتاب: با هدف تقویت روحیه‌ی امانت داری و افزایش علاقه به کتاب و کتابخوانی ?
برنامه کلاسی روز سه‌شنبه ۱۴۰۱/۱۲/۹:
?ساعت اسباب بازی: با هدف تقویت مهارت بیان خواسته و نیازهایمان، اهمیت دادن به احساسات دیگران، کسب لذت و شادی ??
?ساعت دست ورزی: قالب زدن شن‌های رنگی با هدف تقویت عضلات دست ?
? ساعت فکر و بیان: نمایش با عروسک انگشتی در رابطه با کاربرد مناسب پوشاک با محیط????
? ساعت بازی گروهی: با هدف تقویت عضلات پا و افزایش روحیه‌ی همکاری 
?‍♂️⚽️??‍♀️
برنامه کلاسی روز چهارشنبه ۱۴۰۱/۱۲/۱۰: 
? ساعت قصه خلاق: با هدف پرورش خلاقیت، افزایش عزت نفس کودکان و پرورش هوش کلامی?? 
? ساعت مهارت زندگی: آشنایی با سبزیجات و خواص‌شان و نحوه تمیز کردن آنها ?
?ساعت نقاشی خلاق: نقاشی با آبرنگ و کاموا، پرورش خلاقیت ?
?ساعت بازی حرکتی: با هدف افزایش هماهنگی دست و پا و تقویت دقت و تمرکز ?✋

# فعالیت‌های مهدکودک # پرسش # مهدکودک # پیش‌دبستان