صفحه اصلی

هفته اول بهمن ماه ۱۴۰۱

مهدکودک پرسش

فعالیت‌های گروه سنی ۴-۳ سال

۱۰۲ پسند

مهدکودک پرسش

? گزارش برنامه ی کلاسی یک شنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۸?
? ساعت علوم?  :با هدف آشنایی با دانه و هسته میوه‌ها
?ساعت فیلم?: بحث و گفتگو، تقویت حس دیداری و حس شنیداری
?ساعت کار با کتاب?: با هدف تثبیت مفهوم کوتاه و بلند
ساعت بازی?: پرتاپ حلقه با هدف افزایش دقت  و تمرکز، تقویت عضلات درشت دست و هماهنگی دست و پا
?گزارش برنامه ی کلاسی دوشنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۹ ?
?اردو کتابخانه?: با هدف آشنایی با محیط کتابخانه و قوانین مربوط به آن
?گزارش برنامه ی کلاسی سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۰?
ساعت قصه‌?
با هدف تقویت هوش کلامی و حس شنیداری
بازی?: با هدف تثبیت بلند و کوتاه
ساعت کار با کتاب?:
 با هدف تثبیت مفهوم الگو?️✏️?️✏️
ساعت اسباب بازی?: با هدف تقویت حس همکاری در کودکان، افزایش مهارت تعامل با یکدیگر و کسب لذت و شادی
?گزارش برنامه ی  افلاین کلاسی چهار شنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۱?
-کلاس علوم: با هدف فواید حیوانات
– بازی بادکنک و طناب: با هدف افزایش دقت و تمرکز،افزایش هماهنگی چشم و پا

# فعالیت‌های گروه سنی ۴-۳ سال # پرسش # مهدکودک # پیش‌دبستان

مهدکودک پرسش

فعالیت‌های پیش‌دبستان یک

۱۰۲ پسند

مهدکودک پرسش

برنامه کلاسی« *شنبه* مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱»
◀️کلاس ریاضی آشنایی کودکان با مفهوم ضخیم و نازک (آفلاین) + کاربرگ مربوط به آن
◀️ساعت آداب اجتماعی: با هدف آشنایی با مفهوم امانت داری
(آفلاین)
?????????
 برنامه کلاسی روز *یکشنبه* ۱۴۰۱/۱۱/۲»
◀️ساعت علوم: آشنایی با پوشش حیوانات و کاربرد آنها (آفلاین) 
◀️ساعت مهارت کاربردی: بازی نی و حلقه با هدف افزایش دقت و تمرکز و هماهنگی بین چشم و دست (آفلاین) 
◀️ساعت اریگامی ساخت پرنده با هدف تقویت عضلات دست
(آفلاین)
◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️
برنامه کلاسی روز *دوشنبه*«۱۴٠۱/۱۱/۰۳
◀️ساعت ریاضی : آشنایی با مفهوم پروخالی همراه با تکلیف (آفلاین) 
◀️ساعت مهارت کاربردی: حرکت برروی خط صاف به منظور حفظ تعادل و هماهنگی چشم و پا و تقویت دقت و تمرکز (آفلاین) 
◀️ساعت سفال: ساخت هزارپا به منظور افزایش خلاقیت و مهارت دست ورزی (آفلاین) 
?????????
برنامه کلاسی روز *سه شنبه* «۱۴٠۱/۱۱/۴»
◀️ساعت علوم:آشنایی باحیوانات گوشت خوار و گیاه خوار 
◀️ساعت علوم :حل کردن صفحات کتاب به منظور تثبیت فرآیند یادگیری مفهوم آموزش داده شده
◀️ساعت دست ورزی: آشنایی با انواع خطوط صاف، منحنی، شکسته به منظور افزایش مهارت دست ورزی و هماهنگی چشم و دست و تقویت دقت و تمرکز
◀️فکر و بیان: قصه گویی با هدف پرورش تخیل و تقویت مهارت کلامی
?????????
برنامه کلاسی روز *چهارشنبه*«۱۴۰۱/۱۱/۵»
◀️قصه خلاق : قصه گویی با هدف راه حل یابی و بیان راهکارهای مختلف 
◀️نقاشی خلاق: با هدف پرورش تخیل وتقویت هوش دیداری فضایی
◀️خلاقیت درهنر: یادگیری و ساختن رنگ بنفش 
◀️ساعت اسباب بازی با هدف کسب لذت و شادی و تعامل با گروه همسالان

# فعالیت‌های پیش‌دبستان یک # پرسش # مهدکودک # پیش‌دبستان

مهدکودک پرسش

فعالیت‌های پیش‌دبستان دو

۱۰۲ پسند

مهدکودک پرسش

 برنامه کلاسی روز *شنبه ۱۴۰۱/١١/١* که به صورت آنلاین و آفلاین برگزار گردید :
کلاس علوم : با هدف آشنایی با زندگی حلزون ?(پرورش هوش طبیعت گرایانه)
 
?بازی پرتاب حلقه : با هدف افزایش دقت و تمرکز،افزایش هماهنگی چشم و دست
?️?️?️?️?️ ?️?️?️
برنامه کلاسی روز *یکشنبه ۱۴۰۱/١١/٢* که به صورت آنلاین و آفلاین برگزار گردید :
کلاس ریاضی :با هدف طبقه بندی بر اساس شکل
کلاس بازی (برج سازی): با هدف تقویت عضلات دست و افزایش دقت و تمرکز
?️?️?️?️?️ ?️?️?️
?برنامه کلاسی روز دوشنبه ١۴٠١/١١/٣:
ساعت علوم: با هدف آشنایی با زندگی مورچه ها ?
ساعت بازی( الگوی جهت ها) : با هدف افزایش دقت و تمرکز،تقویت مهارت دیداری
?️?️?️?️?️ ?️?️?️
? برنامه کلاسی روز سه‌شنبه ۱۴۰۱/١١/۴: 
ساعت قصه خلاق با موضوع دوستی:
با هدف پرورش خلاقیت،تقویت مهارت کلامی
ساعت بازی علوم: با هدف تثبیت آشنایی با خرگوش و لاک پشت??
ساعت کتاب: با هدف تثبیت آشنایی با زندگی لاک پشت
ساعت اسباب بازی:کسب لذت و شادی,تمرین کار گروهی
?️?️?️?️?️ ?️?️?️
?برنامه کلاسی روز چهارشنبه ۱۴۰۱/١١/۵:
?? ساعت نمایش ⬅️ با هدف اشنایی با دایره ⭕
?? ساعت نقاشی خلاق: (رنگ با گوش پاک کن) پرورش خلاقیت، آشنایی با ابزار جدید نقاشی?
ساعت بازی حرکتی: انجام بازی با هدف تقویت روحیه ی همکاری در گروه و تقویت مهارت های حرکتی

# فعالیت‌های پیش‌دبستان دو # پرسش # مهدکودک # پیش‌دبستان

هفته دوم بهمن ماه ۱۴۰۱

مهدکودک پرسش

فعالیت‌های گروه سنی ۴-۳ سال

۱۰۲ پسند

مهدکودک پرسش

*گزارش کلاسی هفته دوم بهمن ماه*
????????????????????
برنامه کلاسی روز *شنبه ۱۴۰۱/۱۱/۰۸* ?
⬅️کلاس بازی تعاملی :پرورش هوش حرکتی جسمانی، کسب لذت و شادی
⬅️?قصه خوانی
با هدف : تقویت حافظه و افزایش دقت و تمرکز
⬅️کلاس مهارت های کاربردی: 
با هدف تقویت مهارت کار با قیچی، افزایش دقت و تمرکز، هماهنگی چشم و دست
⬅️خلاقیت: 
تثبیت آشنایی با فصل زمستان، پرورش 
خلاقیت
???????????
برنامه کلاسی روز *یکشنبه ۱۴۰۱/۱۱/۰۹*?
⬅️کلاس بازی با سفال: (استفاده از شابلون)
با هدف مفهوم آموزش داده شده، تقویت عضلات ظریف دست
⬅️کار با کتاب : تثبیت آشنایی با حلزون
⬅️ساعت ریاضی: تثبیت مفهوم سه 
گوش ، پرورش خلاقیت
⬅️کلاس فیلم :بحث و گفتگو با مفهوم همکاری به عنوان یکی از ارزش های زندگی ،تقویت مهارت کلامی و تقویت حس شنیداری
???????
برنامه کلاسی روز *دوشنبه ۱۴۰۱/۱۱/۱۰*
⬅️ساعت کتاب و کتابخوانی :
بررسی کتابهای کتابخانه با هدف پرورش مهارت کلامی و تقویت حس مسئولیت پذیری در کودکان
⬅️اجرای نمایش :
با هدف آشنایی با نیاز گیاهان
⬅️کار با کتاب: با هدف تثبیت نیاز گیاهان
⬅️کلاس بازی :پرورش هوش حرکتی جسمانی،تقویت مهارت گروهی، کسب لذت و شادی
????????
برنامه و روز *سه شنبه ۱۴۰۱/۱۱/۱۱* ?
⬅️کلاس اسباب بازی:انجام بازی با هدف افزایش دقت و تمرکز و کسب لذت و شادی
⬅️کلاس بازی حیوانات: با هدف تثبیت غذا و صدای حیوانات
⬅️قصه خلاق با موضوع دوستی:
با هدف پرورش خلاقیت،تقویت مهارت کلامی
 ساعت بازی: با هدف تقویت مهارتهای حرکتی و افزایش دقت و تمرکز ،تقویت حافظه
?????????
برنامه کلاسی روز *چهارشنبه ۱۴۰۱/۱۱/۵* ?
⬅️نقاشی خلاق: با هدف تقویت عضلات دست،پرورش خلاقیت، آشنایی با ابزار جدید نقاشی
  ⬅️بازی با هدف : افزایش دقت و تمرکز ، هماهنگی چشم و دست
 
⬅️ آداب اجتماعی: با هدف مفهوم دوستی و راه حل یابی

# فعالیت‌های گروه سنی ۴-۳ سال # پرسش # مهدکودک # پیش‌دبستان

مهدکودک پرسش

فعالیت‌های پیش‌دبستان یک

۱۰۲ پسند

مهدکودک پرسش

برنامه کلاسی« *شنبه* مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۸»
◀️کلاس ریاضی آشنایی کودکان با مفهوم زیر و پشت
◀️انجام کاربرگ: با هدف تثبیت مفهوم آموزش داده شده
◀️ساعت آداب اجتماعی: با هدف آشنایی با مفهوم صداقت و راستی
◀️ساعت حیاط: با هدف کسب لذت و شادی
◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️
 برنامه کلاسی روز *یکشنبه* ۱۴۰۱/۱۱/۹»
◀️ساعت علوم???: آشنایی با خزندگان و نوع پوشش آنها 
◀️ساعت کار کتاب علوم: با هدف تثبیت مفهوم آموزش داده شده 
◀️ساعت اریگامی : ? درست کردن کفشدوزک با هدف هماهنگی بین چشم و دست
◀️ساعت بازی گروهی: با هدف تقویت روحیه همکاری
◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️
برنامه کلاسی روز *دوشنبه*«۱۴٠۱/۱۱/۱۰»
◀️ساعت ریاضی : آشنایی با مفهوم کمتر و بیشتر
◀️ساعت کار با کتاب با تثبیت مفهوم آموزش داده شده
◀️ ساعت کتابخوانی: با هدف چگونگی برخورد با مشکل و راه حل یابی 
◀️ساعت سفال: با هدف افزایش شکیبایی و تقویت عضلات ظریف دستان 
?کلاس تلاش یک( خاله صبا)
? کلاس امید یک ( خاله مینا)
*اردو باغ پرندگان???? با هدف آشنایی با پرندگان، نوع پوشش آنها و طرز راه رفتن پرندگان*
◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️
برنامه کلاسی روز *سه شنبه* «۱۴٠۱/۱۱/۱۱»
◀️ساعت ریاضی:آشنایی با مفهوم وسط، میان و کنار
◀️ساعت کار عملی ریاضی: با هدف تثبیت مفهوم ریاضی
◀️ساعت دست ورزی: با هدف هماهنگی عضلات چشم و دست، تقویت دقت و تمرکز
????????
برنامه کلاسی روز *چهارشنبه*«۱۴۰۱/۱۱/۱۲»
◀️قصه خلاق :? با هدف آشنایی بیشتر با نقش پدر در خانواده
◀️خلاقیت درهنر:? درست کردن کاردستی به مناسبت روز پدر
◀️مهارت کاربردی: کار با قیچی با هدف هماهنگی بین چشم و دست و تقویت عضلات ظریف دست
◀️ساعت اسباب بازی? با هدف کسب لذت و شادی و تعامل با گروه همسالان

# فعالیت‌های پیش‌دبستان یک # پرسش # مهدکودک # پیش‌دبستان

مهدکودک پرسش

فعالیت‌های پیش‌دبستان دو

۱۰۲ پسند

مهدکودک پرسش

برنامه کلاسی روز *شنبه ۱۴۰۱/۱۱/۰۸* ?
? کلاس ریاضی ⬅️ انجام یک صفحه از کتاب غنچه ها با هدف تثبیت و مرور مفهوم سایه که در کلاس آفلاین آموزش داده شد، افزایش دقت و تمرکز 
?کلاس خلاقیت⬅️ نقاشی با هدف آشنایی بیشتر با شهر اصفهان (مکان های دیدنی – تفریحی، سوغات و …), پرورش خلاقیت و تقویت هوش کلامی 
? کلاس دست ورزی ⬅️ انجام یک صفحه از کتاب مهارت های نوشتاری در راستای بازی مارپیچ که در کلاس آفلاین انجام شده بود با هدف تقویت عضلات ظریف دست ✋، تقویت مهارت صحیح در دست گرفتن مداد✍️، افزایش هماهنگی ? و ✋ 
 
? ساعت بازی با اسباب بازی ◀️ با هدف تعامل بیشتر کودکان با یکدیگر، افزایش مهارت حل مسئله و توجه به احساسات همدیگر 
?????✈️?????✈️
برنامه کلاسی روز *یکشنبه ۱۴۰۱/۱۱/۰۹*?
? کلاس علوم ⬅️ گفتگوی کلاسی با هدف آشنایی با انواع وسایل نقلیه و اهمیت آن در زندگی، پرورش هوش کلامی  
? ساعت کار با کتاب علوم ⬅️انجام صفحات کتاب علوم و غنچه ها با هدف تثبیت مفهوم آموزش داده شده در کلاس علوم
? کلاس اریگامی ⬅️ ساخت اوریگامی نهنگ ? با هدف تقویت عضلات دست، افزایش هماهنگی چشم و دست و افزایش دقت و تمرکز
? کلاس زبان آموزی ◀️ انجام بازی با هدف آشنایی با صدای *«ن»* ، با هدف افزایش دایره لغات کودکان، افزایش دقت و تمرکز
? ساعت کار با کتاب زبان آموزی ◀️ انجام صفحات کتاب با هدف تثبیت صدای آموزش داده شده
????????????
برنامه کلاسی روز *دوشنبه ۱۴۰۱/۱۱/۱۰*
? کلاس ریاضی ⬅️ انجام کاربرگ با هدف افزایش مهارت کودکان در استفاده از کاغذ شطرنجی، افزایش دقت و تمرکز 
?اتاق بازی ⬅️ هدف افزایش مهارت راه حل یابی، درک احساس دیگران و کسب لذت و شادی
? کلاس مهارت های نوشتاری ⬅️بیان قصه و تمرین روی تخته سیاه، با هدف آشنایی با طرز صحیح کشیدن لوحه، افزایش هماهنگی ? و ✋
? ساعت کار با کتاب مهارت های نوشتاری ◀️ انجام یک صفحه از کتاب با هدف تثبیت صحیح کشیدن لوحه آموزش داده شده و افزایش مهارت صحیح در دست گرفتن مداد ✍️
?️☃️?️☃️?️☃️?️☃️?️☃️?️☃️?️
برنامه کلاسی روز *سه شنبه ۱۴۰۱/۱۱/۱۱* ?
?کلاس علوم⬅️ اجرای نمایش با هدف آشنایی با فصل زمستان و ویژگی های آن، پرورش هوش کلامی 
?کار عملی⬅️ انجام یک کاربرگ با هدف تثبیت مفهوم آموزش داده شده در کلاس علوم
?ساعت کار با کتاب ⬅️ با هدف مرور و تثبیت مفهوم الگو که در کلاس آنلاین و آفلاین آموزش داده شد، افزایش دقت و تمرکز 
?ساعت کار با شن رنگی⬅️ قالب زنی شن های رنگی با هدف تقویت عضلات دست و افزایش هماهنگی چشم و دست 
?ساعت امانت ⬅️ دادن کتاب به کودکان با هدف تثبیت مفهوم امانت داری، افزایش علاقه به کتاب و کتابخوانی 
????????????
برنامه کلاسی روز *چهارشنبه ۱۴۰۱/۱۱/۵* ?
?ساعت بازی ⬅️ انجام بازی حرکتی با هدف افزایش تعادل، تقویت دقت و تمرکز، کسب لذت و شادی
?ساعت قصه گویی ⬅️ بیان داستان با هدف تثبیت و مرور آواهای *ن* و *ک* که در کلاس آفلاین آموزش داده شد، پرورش هوش کلامی، افزایش دایره لغات کودکان 
? کلاس ریاضی ⬅️ انجام صفحه کتاب غنچه ها و ریاضی با هدف تقویت کار با کاغذ شطرنجی و افزایش دقت و تمرکز و مهارت شمارش
? ساعت علوم ◀️ انجام صفحه کتاب غنچه ها و گفتگو در مورد چرخه آب با هدف تثبیت و مرور این مفهوم که در کلاس آفلاین آموزش داده شد و پرورش هوش کلامی

# فعالیت‌های پیش‌دبستان دو # پرسش # مهدکودک # پیش‌دبستان

هفته سوم بهمن ماه ۱۴۰۱

مهدکودک پرسش

فعالیت‌های گروه سنی ۴-۳ سال

۱۰۲ پسند

مهدکودک پرسش

برنامه کلاسی« *یکشنبه*
مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۶ 
?کلاس کاردستی روز پدر : ?
با هدف پرورش خلاقیت، هماهنگی چشم و دست، تقویت حرکات ظریف دست،
?کلاس فیلم :بحث و گفتگو با مفهوم آشنایی اولیه با مفهوم نظم در زندگی ،تقویت مهارت کلامی و تقویت حس شنیداری
?بازی آزاد: با هدف پرورش هوش میان فردی، کسب لذت و شادی
?کلاس قصه خلاق:
با هدف تقویت هوش کلامی و آشنایی با حیوانات
?????????
برنامه کلاسی دوشنبه ١۴٠١/١١:١٧
?ساعت کتاب و کتابخوانی :
بررسی کتابهای کتابخانه با هدف پرورش مهارت کلامی و تقویت حس مسئولیت پذیری در کودکان
?ساعت ریاضی:با هدف آشنایی با مفهوم دایره ، پرورش مهارت کلامی
?کار با کتاب : با هدف تثبیت مفهوم سه گوش و دایره
?کلاس بازی گروهی: با هدف افزایش دقت و تمرکز ، کسب لذت و شادی
????????
برنامه کلاسی روز سه شنبه١۴٠١/١١/١٨
?کلاس اسباب بازی:انجام بازی با هدف افزایش دقت و تمرکز ، کسب لذت و شادی
?ساعت علوم: با هدف آشنایی با درختان گوناگون 
?انجام کاربرگ: با هدف تقویت عضلات دست
?ساعت حل کتاب: با هدف تثبیت مفهوم اموزش داده شده
?????????
برنامه کلاسی روز چهارشنبه ١۴٠١/١١/١٨
?کلاس مهارتها (آشپزی)⬅️با هدف تقویت عضلات دست، آشنایی با طعم های مختلف
 
?بازی : با هدف هماهنگی چشم و دست و پا، افزایش دقت و تمرکز
?قصه خلاق با موضوع دوستی:
با هدف پرورش خلاقیت،تقویت مهارت کلامی
?کلاس کاردستی خلاق: 
با هدف پرورش خلاقیت، هماهنگی چشم و دست، تقویت حرکات ظریف دست

# فعالیت‌های گروه سنی ۴-۳ سال # پرسش # مهدکودک # پیش‌دبستان

مهدکودک پرسش

فعالیت‌های پیش‌دبستان یک

۱۰۲ پسند

مهدکودک پرسش

برنامه کلاسی« *یکشنبه*
مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۶ 
☔کلاس علوم⬅ با هدف آشنایی کودکان با حشرات
☔انجام کاربرگ⬅: با هدف تثبیت مفهوم آموزش داده شده
☔ساعت بازی گروهی⬅باهدف افزایش دقت و تمرکز و حفظ تعادل در کودکان
☔ساعت اوریگامی:⬅درست کردن عروسک? با هدف هماهنگی بین چشم و دست   
◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️
 برنامه کلاسی روز *دوشنبه*
مورخ۱۴۰۱/۱۱/۱٧
☔ساعت ریاضی⬅ : آشنایی بامفهوم جز و کل
☔انجام کاربرگ ویک صفحه کار باکتاب فیروزه ای⬅جهت تثبیت مفهوم آموزش داده شده
☔ساعت کتابخوانی⬅: باهدف آشنایی با مفهوم مهربانی و تاثیر آن در زندگی 
☔ساعت خمیر بازی⬅باهدف تقویت عضلات ظریف دست و کسب لذت وشادی
◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️
برنامه کلاسی روز *سه شنبه*
مورخ۱۴۰۱۱/۱/۱٨
☔ساعت علوم⬅باهدف آشنایی با محل زندگی مورچه
☔ساعت دست ورزی⬅باهدف تقویت عضلات ظریف دست کودکان به درست کردن سالاد فصل مشغول شدند
☔ساعت فکرو بیان⬅ جهت تثبیت احساسات مختلف, کودکان از طریق کارت احساسات که به آنها نشان داده شده در موردآنها به بحث و گفتگو پرداختند
☔☔☔☔☔☔☔
*روزچهارشنبه* مورخ۱۴۰۱/۱۱/۱٩
*جهت آشنایی با خزندگان و ویژگی آنها و همچنین طرز راه رفتن آنها برای کودکان اردوی باغ خزندگان در نظرگرفته شد*
◀️ساعت اسباب بازی? با هدف کسب لذت و شادی و تعامل با گروه همسالان

# فعالیت‌های پیش‌دبستان یک # پرسش # مهدکودک # پیش‌دبستان

مهدکودک پرسش

فعالیت‌های پیش‌دبستان دو

۱۰۲ پسند

مهدکودک پرسش

برنامه کلاسی روز *یکشنبه ۱۴۰۱/۱۱/۱۶*?
? کلاس علوم⬅️درست کردن ژله با هدف آشنایی با مواد حلال و غیر حلال، پرورش هوش کلامی، تقویت حس همکاری در گروه   
? ساعت کار با کتاب علوم ⬅️انجام آزمایش صفحه کتاب علوم با هدف تثبیت مفهوم آموزش داده شده در کلاس علوم
? کاردستی ویژه ی روز پدر ⬅️ ساخت کارت پستال با هدف پرورش خلاقیت، قدردانی از زحمات پدر??
? کلاس زبان آموزی ◀️ خواندن کتاب با هدف آشنایی با صدای *«ژ»* ، افزایش دایره لغات کودکان، افزایش دقت و تمرکز
? ساعت کار با کتاب زبان آموزی ◀️ انجام صفحات کتاب با هدف تثبیت صدای آموزش داده شده
????????
برنامه کلاسی روز *دوشنبه ۱۴۰۱/۱۱/۱۷*
? کلاس ریاضی ⬅️ بیان داستان با هدف آشنایی با جدول سودوکو (۳×۳) و قوانین آن ، افزایش دقت و تمرکز 
?ساعت فیلم و فکر ⬅️ تماشای فیلم با هدف تثبیت مفهوم راستی ، راه حل یابی برای کنترل احساس
? کلاس مهارت های نوشتاری ⬅️بیان قصه و تمرین در بشقاب نمک، با هدف آشنایی با طرز صحیح کشیدن لوحه ی جدید ، افزایش هماهنگی ? و ✋
? ساعت کار با کتاب مهارت های نوشتاری ◀️ انجام یک صفحه از کتاب با هدف تثبیت صحیح کشیدن لوحه آموزش داده شده و افزایش مهارت صحیح در دست گرفتن مداد ✍️
?ساعت زبان آموزی⬅️
بازی ژله خوری با هدف تثبیت صدای *ژ* در کلماتی مثل *ژاله* ، *پژمرده* ، *پاساژ* 
????????
برنامه کلاسی روز *سه شنبه ۱۴۰۱/۱۱/۱۸* ?
?کلاس علوم⬅️ انجام آزمایش گروهی با هدف آشنایی با وسایل شناور و غیر شناور، پرورش هوش کلامی 
?ساعت کار با کتاب⬅️ انجام صفحات کتاب علوم با هدف تثبیت مفهوم آموزش داده شده در کلاس علوم
?ساعت مهارت ارتباطی ⬅️ اجرای نمایش با هدف آشنایی با توانایی های فردی و راههای تقویت آن، پرورش هوش کلامی
?ساعت کار با سفال⬅️ ساختن ابزار با هدف تقویت عضلات دست،تثبیت مفهوم آموزش داده شده در ساعت مهارت ارتباطی
?ساعت امانت ⬅️ دادن کتاب به کودکان با هدف تثبیت مفهوم امانت داری، افزایش علاقه به کتاب و کتابخوانی 
????????
برنامه کلاسی روز *چهارشنبه ۱۴۰۱/۱۱/۱۹* ?
?ساعت بازی ⬅️ انجام بازی حرکتی با هدف افزایش تعامل با یکدیگر، کسب لذت و شادی
?ساعت دست ورزی ⬅️
انجام کار عملی با هدف تمرین بیشتر در کشیدن لوحه ، افزایش هماهنگی چشم و دست
? کلاس ریاضی ⬅️ انجام کاربرگ با هدف تمرین کار با جدول سودکو ، افزایش دقت و تمرکز
? ساعت خلاقیت◀️ تبدیل لوحه به شکل معنادار، پرورش قوه ی تخیل

# فعالیت‌های پیش‌دبستان دو # پرسش # مهدکودک # پیش‌دبستان

هفته اول بهمن ماه ۱۴۰۱

مهدکودک پرسش

فعالیت‌های پیش‌دبستان دو

۱۰۲ پسند

مهدکودک پرسش

برنامه کلاسی روز *شنبه* ۱۴۰۱/۱۱/۰۱ که بصورت آنلاین و آفلاین برگزار گردید:
? کلاس علوم ⬅️تماشای فیلم آموزشی با هدف آشنایی با منابع انرژی(برق) و راه های صرفه جویی در مصرف آن،پرورش هوش کلامی
?کلاس دست ورزی ⬅️تماشای فیلم با هدف آموزش کشیدن مارپیچ ، تقویت عضلات دست
? کلاس مهارت ها ⬅️ آشپزی ( درست کردن پنکیک) با هدف آشنایی با طعم و بوی مواد خوراکی
?????????
برنامه کلاسی روز *یکشنبه* ۱۴۰۱/۱۱/۰۲ که بصورت آنلاین و آفلاین برگزار گردید:
? کلاس ریاضی ⬅️ تماشای فیلم و انجام کار علمی با هدف آشنایی با مفهوم الگو  
?کلاس دست ورزی ⬅️تماشای فیلم با هدف آموزش لوحه ی جدید ، تمرین روش صحیح مداد گرفتن در دست
? کلاس اریگامی ⬅️تماشای فیلم با هدف آموزش ساختن عروسک ،تقویت عضلات دست، افزایش هماهنگی چشم و دست
?????????
برنامه کلاسی روز *دوشنبه* ۱۴۰۱/۱۱/۰۳ که بصورت آنلاین و آفلاین برگزار گردید:
? کلاس علوم ⬅️ تماشای فیلم با هدف آشنایی با مشاغل مختلف و ابزار آنها،پرورش هوش کلامی 
?کلاس مهارت ارتباطی ⬅️ تماشای فیلم(اگر انسان نبودم…) با هدف پرورش قوه ی تخیل ، تقویت هوش کلامی(تفاوت توانایی ها)
? کلاس بازی ⬅️تماشای فیلم با هدف افزایش دقت و تمرکز ،آشنایی بیشتر با مسیر مارپیچ و خط منحنی
?????????
برنامه کلاسی روز *سه شنبه* ۱۴۰۱/۱۱/۰۳ که بصورت حضوری برگزار گردید:
?کلاس ریاضی⬅️انجام بازی با هدف آشنایی با کاغذشطرنجی
?کار عملی⬅️کار با کاغذشطرنجی با هدف تثبیت ردیف و ستون و شمارش
?ساعت کار با کتاب⬅️
انجام صفحه کتاب غنچه ها با هدف آشنایی با ماز ، آشنایی بیشتر با خوراکی های سالم
?ساعت کار با سفال⬅️ساختن ابزار مناسب شغل مورد علاقه با هدف مرور آشنایی با مشاغل و ابزار آنها،تقویت عضلات دست
?ساعت دست ورزی⬅️
انجام کار عملی با هدف آموزش مهارت گره زدن،افزایش هماهنگی چشم و دست
⛱️⛱️⛱️⛱️⛱️⛱️⛱️
برنامه کلاسی روز *چهارشنبه* *۱۴۰۱/۱۱/۵* به صورت حضوری
?ساعت بازی ⬅️ بازی در حیاط با هدف کسب لذت و شادی،پرورش روابط اجتماعی 
?ساعت مهارتهای ارتباطی⬅️ انجام بازی گروهی با هدف تقویت حس همکاری بین اعضای گروه
?ساعت کار با کتاب⬅️انجام صفحه کتاب غنچه ها با هدف تثبیت مفهوم همکاری،پرورش مهارت کلامی 
?کار با سفال⬅️ساختن خط شکسته با هدف تمرین لوحه ، تقویت عضلات دست
?ساعت کار با کتاب⬅️پاره کردن کاغذ رنگی با هدف تثبیت رنگهای پرچم ایران،تقویت عضلات ریز دست

# فعالیت‌های مهدکودک # پرسش # مهدکودک # پیش‌دبستان

مهدکودک پرسش

فعالیت‌های پیش‌دبستان یک

۱۰۲ پسند

مهدکودک پرسش

برنامه کلاسی« *شنبه* مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱»
◀️کلاس ریاضی آشنایی کودکان با مفهوم ضخیم و نازک (آفلاین) + کاربرگ مربوط به آن
◀️ساعت آداب اجتماعی: با هدف آشنایی با مفهوم امانت داری
(آفلاین)
?????????
 برنامه کلاسی روز *یکشنبه* ۱۴۰۱/۱۱/۲»
◀️ساعت علوم: آشنایی با پوشش حیوانات و کاربرد آنها (آفلاین) 
◀️ساعت مهارت کاربردی: بازی نی و حلقه با هدف افزایش دقت و تمرکز و هماهنگی بین چشم و دست (آفلاین) 
◀️ساعت اریگامی ساخت پرنده با هدف تقویت عضلات دست
(آفلاین)
◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️
برنامه کلاسی روز *دوشنبه*«۱۴٠۱/۱۱/۰۳
◀️ساعت ریاضی : آشنایی با مفهوم پروخالی همراه با تکلیف (آفلاین) 
◀️ساعت مهارت کاربردی: حرکت برروی خط صاف به منظور حفظ تعادل و هماهنگی چشم و پا و تقویت دقت و تمرکز (آفلاین) 
◀️ساعت سفال: ساخت هزارپا به منظور افزایش خلاقیت و مهارت دست ورزی (آفلاین) 
?????????
برنامه کلاسی روز *سه شنبه* «۱۴٠۱/۱۱/۴»
◀️ساعت علوم:آشنایی باحیوانات گوشت خوار و گیاه خوار 
◀️ساعت علوم :حل کردن صفحات کتاب به منظور تثبیت فرآیند یادگیری مفهوم آموزش داده شده
◀️ساعت دست ورزی: آشنایی با انواع خطوط صاف، منحنی، شکسته به منظور افزایش مهارت دست ورزی و هماهنگی چشم و دست و تقویت دقت و تمرکز
◀️فکر و بیان: قصه گویی با هدف پرورش تخیل و تقویت مهارت کلامی
?????????
برنامه کلاسی روز *چهارشنبه*«۱۴۰۱/۱۱/۵»
◀️قصه خلاق : قصه گویی با هدف راه حل یابی و بیان راهکارهای مختلف 
◀️نقاشی خلاق: با هدف پرورش تخیل وتقویت هوش دیداری فضایی
◀️خلاقیت درهنر: یادگیری و ساختن رنگ بنفش 
◀️ساعت اسباب بازی با هدف کسب لذت و شادی و تعامل با گروه همسالان

# فعالیت‌های مهدکودک # پرسش # مهدکودک # پیش‌دبستان

مهدکودک پرسش

فعالیت‌های گروه سنی ۴-۳ سال

۱۰۲ پسند

مهدکودک پرسش

 برنامه کلاسی روز *شنبه ۱۴۰۱/١١/١* که به صورت آنلاین و آفلاین برگزار گردید :
کلاس علوم : با هدف آشنایی با زندگی حلزون ?(پرورش هوش طبیعت گرایانه)
 
?بازی پرتاب حلقه : با هدف افزایش دقت و تمرکز،افزایش هماهنگی چشم و دست
?️?️?️?️?️ ?️?️?️
برنامه کلاسی روز *یکشنبه ۱۴۰۱/١١/٢* که به صورت آنلاین و آفلاین برگزار گردید :
کلاس ریاضی :با هدف طبقه بندی بر اساس شکل
کلاس بازی (برج سازی): با هدف تقویت عضلات دست و افزایش دقت و تمرکز
?️?️?️?️?️ ?️?️?️
?برنامه کلاسی روز دوشنبه ١۴٠١/١١/٣:
ساعت علوم: با هدف آشنایی با زندگی مورچه ها ?
ساعت بازی( الگوی جهت ها) : با هدف افزایش دقت و تمرکز،تقویت مهارت دیداری
?️?️?️?️?️ ?️?️?️
? برنامه کلاسی روز سه‌شنبه ۱۴۰۱/١١/۴: 
ساعت قصه خلاق با موضوع دوستی:
با هدف پرورش خلاقیت،تقویت مهارت کلامی
ساعت بازی علوم: با هدف تثبیت آشنایی با خرگوش و لاک پشت??
ساعت کتاب: با هدف تثبیت آشنایی با زندگی لاک پشت
ساعت اسباب بازی:کسب لذت و شادی,تمرین کار گروهی
?️?️?️?️?️ ?️?️?️
?برنامه کلاسی روز چهارشنبه ۱۴۰۱/١١/۵:
?? ساعت نمایش ⬅️ با هدف اشنایی با دایره ⭕
?? ساعت نقاشی خلاق: (رنگ با گوش پاک کن) پرورش خلاقیت، آشنایی با ابزار جدید نقاشی?
ساعت بازی حرکتی: انجام بازی با هدف تقویت روحیه ی همکاری در گروه و تقویت مهارت های حرکتی

# فعالیت‌های مهدکودک # پرسش # مهدکودک # پیش‌دبستان

هفته دوم بهمن ماه ۱۴۰۱

مهدکودک پرسش

فعالیت‌های پیش‌دبستان دو

۱۰۲ پسند

مهدکودک پرسش

برنامه کلاسی روز *شنبه ۱۴۰۱/۱۱/۰۸* ?
? کلاس ریاضی ⬅️ انجام یک صفحه از کتاب غنچه ها با هدف تثبیت و مرور مفهوم سایه که در کلاس آفلاین آموزش داده شد، افزایش دقت و تمرکز 
?کلاس خلاقیت⬅️ نقاشی با هدف آشنایی بیشتر با شهر اصفهان (مکان های دیدنی – تفریحی، سوغات و …), پرورش خلاقیت و تقویت هوش کلامی 
? کلاس دست ورزی ⬅️ انجام یک صفحه از کتاب مهارت های نوشتاری در راستای بازی مارپیچ که در کلاس آفلاین انجام شده بود با هدف تقویت عضلات ظریف دست ✋، تقویت مهارت صحیح در دست گرفتن مداد✍️، افزایش هماهنگی ? و ✋ 
 
? ساعت بازی با اسباب بازی ◀️ با هدف تعامل بیشتر کودکان با یکدیگر، افزایش مهارت حل مسئله و توجه به احساسات همدیگر 
?????✈️?????✈️
برنامه کلاسی روز *یکشنبه ۱۴۰۱/۱۱/۰۹*?
? کلاس علوم ⬅️ گفتگوی کلاسی با هدف آشنایی با انواع وسایل نقلیه و اهمیت آن در زندگی، پرورش هوش کلامی  
? ساعت کار با کتاب علوم ⬅️انجام صفحات کتاب علوم و غنچه ها با هدف تثبیت مفهوم آموزش داده شده در کلاس علوم
? کلاس اریگامی ⬅️ ساخت اوریگامی نهنگ ? با هدف تقویت عضلات دست، افزایش هماهنگی چشم و دست و افزایش دقت و تمرکز
? کلاس زبان آموزی ◀️ انجام بازی با هدف آشنایی با صدای *«ن»* ، با هدف افزایش دایره لغات کودکان، افزایش دقت و تمرکز
? ساعت کار با کتاب زبان آموزی ◀️ انجام صفحات کتاب با هدف تثبیت صدای آموزش داده شده
????????????
برنامه کلاسی روز *دوشنبه ۱۴۰۱/۱۱/۱۰*
? کلاس ریاضی ⬅️ انجام کاربرگ با هدف افزایش مهارت کودکان در استفاده از کاغذ شطرنجی، افزایش دقت و تمرکز 
?اتاق بازی ⬅️ هدف افزایش مهارت راه حل یابی، درک احساس دیگران و کسب لذت و شادی
? کلاس مهارت های نوشتاری ⬅️بیان قصه و تمرین روی تخته سیاه، با هدف آشنایی با طرز صحیح کشیدن لوحه، افزایش هماهنگی ? و ✋
? ساعت کار با کتاب مهارت های نوشتاری ◀️ انجام یک صفحه از کتاب با هدف تثبیت صحیح کشیدن لوحه آموزش داده شده و افزایش مهارت صحیح در دست گرفتن مداد ✍️
?️☃️?️☃️?️☃️?️☃️?️☃️?️☃️?️
برنامه کلاسی روز *سه شنبه ۱۴۰۱/۱۱/۱۱* ?
?کلاس علوم⬅️ اجرای نمایش با هدف آشنایی با فصل زمستان و ویژگی های آن، پرورش هوش کلامی 
?کار عملی⬅️ انجام یک کاربرگ با هدف تثبیت مفهوم آموزش داده شده در کلاس علوم
?ساعت کار با کتاب ⬅️ با هدف مرور و تثبیت مفهوم الگو که در کلاس آنلاین و آفلاین آموزش داده شد، افزایش دقت و تمرکز 
?ساعت کار با شن رنگی⬅️ قالب زنی شن های رنگی با هدف تقویت عضلات دست و افزایش هماهنگی چشم و دست 
?ساعت امانت ⬅️ دادن کتاب به کودکان با هدف تثبیت مفهوم امانت داری، افزایش علاقه به کتاب و کتابخوانی 
????????????
برنامه کلاسی روز *چهارشنبه ۱۴۰۱/۱۱/۵* ?
?ساعت بازی ⬅️ انجام بازی حرکتی با هدف افزایش تعادل، تقویت دقت و تمرکز، کسب لذت و شادی
?ساعت قصه گویی ⬅️ بیان داستان با هدف تثبیت و مرور آواهای *ن* و *ک* که در کلاس آفلاین آموزش داده شد، پرورش هوش کلامی، افزایش دایره لغات کودکان 
? کلاس ریاضی ⬅️ انجام صفحه کتاب غنچه ها و ریاضی با هدف تقویت کار با کاغذ شطرنجی و افزایش دقت و تمرکز و مهارت شمارش
? ساعت علوم ◀️ انجام صفحه کتاب غنچه ها و گفتگو در مورد چرخه آب با هدف تثبیت و مرور این مفهوم که در کلاس آفلاین آموزش داده شد و پرورش هوش کلامی

# فعالیت‌های مهدکودک # پرسش # مهدکودک # پیش‌دبستان

مهدکودک پرسش

فعالیت‌های پیش‌دبستان یک

۱۰۲ پسند

مهدکودک پرسش

برنامه کلاسی« *شنبه* مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۸»
◀️کلاس ریاضی آشنایی کودکان با مفهوم زیر و پشت
◀️انجام کاربرگ: با هدف تثبیت مفهوم آموزش داده شده
◀️ساعت آداب اجتماعی: با هدف آشنایی با مفهوم صداقت و راستی
◀️ساعت حیاط: با هدف کسب لذت و شادی
◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️
 برنامه کلاسی روز *یکشنبه* ۱۴۰۱/۱۱/۹»
◀️ساعت علوم???: آشنایی با خزندگان و نوع پوشش آنها 
◀️ساعت کار کتاب علوم: با هدف تثبیت مفهوم آموزش داده شده 
◀️ساعت اریگامی : ? درست کردن کفشدوزک با هدف هماهنگی بین چشم و دست
◀️ساعت بازی گروهی: با هدف تقویت روحیه همکاری
◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️
برنامه کلاسی روز *دوشنبه*«۱۴٠۱/۱۱/۱۰»
◀️ساعت ریاضی : آشنایی با مفهوم کمتر و بیشتر
◀️ساعت کار با کتاب با تثبیت مفهوم آموزش داده شده
◀️ ساعت کتابخوانی: با هدف چگونگی برخورد با مشکل و راه حل یابی 
◀️ساعت سفال: با هدف افزایش شکیبایی و تقویت عضلات ظریف دستان 
?کلاس تلاش یک( خاله صبا)
? کلاس امید یک ( خاله مینا)
*اردو باغ پرندگان???? با هدف آشنایی با پرندگان، نوع پوشش آنها و طرز راه رفتن پرندگان*
◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️
برنامه کلاسی روز *سه شنبه* «۱۴٠۱/۱۱/۱۱»
◀️ساعت ریاضی:آشنایی با مفهوم وسط، میان و کنار
◀️ساعت کار عملی ریاضی: با هدف تثبیت مفهوم ریاضی
◀️ساعت دست ورزی: با هدف هماهنگی عضلات چشم و دست، تقویت دقت و تمرکز
????????
برنامه کلاسی روز *چهارشنبه*«۱۴۰۱/۱۱/۱۲»
◀️قصه خلاق :? با هدف آشنایی بیشتر با نقش پدر در خانواده
◀️خلاقیت درهنر:? درست کردن کاردستی به مناسبت روز پدر
◀️مهارت کاربردی: کار با قیچی با هدف هماهنگی بین چشم و دست و تقویت عضلات ظریف دست
◀️ساعت اسباب بازی? با هدف کسب لذت و شادی و تعامل با گروه همسالان

# فعالیت‌های مهدکودک # پرسش # مهدکودک # پیش‌دبستان

مهدکودک پرسش

فعالیت‌های گروه سنی ۴-۳ سال

۱۰۲ پسند

مهدکودک پرسش

برنامه کلاسی روز *شنبه ۱۴۰۱/۱۱/۰۸* ?
⬅️کلاس بازی تعاملی :پرورش هوش حرکتی جسمانی، کسب لذت و شادی
⬅️?قصه خوانی
با هدف : تقویت حافظه و افزایش دقت و تمرکز
⬅️کلاس مهارت های کاربردی: 
با هدف تقویت مهارت کار با قیچی، افزایش دقت و تمرکز، هماهنگی چشم و دست
⬅️خلاقیت: 
تثبیت آشنایی با فصل زمستان، پرورش 
خلاقیت
???????????
برنامه کلاسی روز *یکشنبه ۱۴۰۱/۱۱/۰۹*?
⬅️کلاس بازی با سفال: (استفاده از شابلون)
با هدف مفهوم آموزش داده شده، تقویت عضلات ظریف دست
⬅️کار با کتاب : تثبیت آشنایی با حلزون
⬅️ساعت ریاضی: تثبیت مفهوم سه 
گوش ، پرورش خلاقیت
⬅️کلاس فیلم :بحث و گفتگو با مفهوم همکاری به عنوان یکی از ارزش های زندگی ،تقویت مهارت کلامی و تقویت حس شنیداری
???????
برنامه کلاسی روز *دوشنبه ۱۴۰۱/۱۱/۱۰*
⬅️ساعت کتاب و کتابخوانی :
بررسی کتابهای کتابخانه با هدف پرورش مهارت کلامی و تقویت حس مسئولیت پذیری در کودکان
⬅️اجرای نمایش :
با هدف آشنایی با نیاز گیاهان
⬅️کار با کتاب: با هدف تثبیت نیاز گیاهان
⬅️کلاس بازی :پرورش هوش حرکتی جسمانی،تقویت مهارت گروهی، کسب لذت و شادی
????????
برنامه و روز *سه شنبه ۱۴۰۱/۱۱/۱۱* ?
⬅️کلاس اسباب بازی:انجام بازی با هدف افزایش دقت و تمرکز و کسب لذت و شادی
⬅️کلاس بازی حیوانات: با هدف تثبیت غذا و صدای حیوانات
⬅️قصه خلاق با موضوع دوستی:
با هدف پرورش خلاقیت،تقویت مهارت کلامی
 ساعت بازی: با هدف تقویت مهارتهای حرکتی و افزایش دقت و تمرکز ،تقویت حافظه
?????????
برنامه کلاسی روز *چهارشنبه ۱۴۰۱/۱۱/۵* ?
⬅️نقاشی خلاق: با هدف تقویت عضلات دست،پرورش خلاقیت، آشنایی با ابزار جدید نقاشی
  ⬅️بازی با هدف : افزایش دقت و تمرکز ، هماهنگی چشم و دست
 
⬅️ آداب اجتماعی: با هدف مفهوم دوستی و راه حل یابی

# فعالیت‌های مهدکودک # پرسش # مهدکودک # پیش‌دبستان

هفته سوم بهمن ماه ۱۴۰۱

مهدکودک پرسش

فعالیت‌های پیش‌دبستان دو

۱۰۲ پسند

مهدکودک پرسش

برنامه کلاسی روز *شنبه ۱۴۰۱/۱۱/۰۸* ?
? کلاس ریاضی ⬅️ انجام یک صفحه از کتاب غنچه ها با هدف تثبیت و مرور مفهوم سایه که در کلاس آفلاین آموزش داده شد، افزایش دقت و تمرکز 
?کلاس خلاقیت⬅️ نقاشی با هدف آشنایی بیشتر با شهر اصفهان (مکان های دیدنی – تفریحی، سوغات و …), پرورش خلاقیت و تقویت هوش کلامی 
? کلاس دست ورزی ⬅️ انجام یک صفحه از کتاب مهارت های نوشتاری در راستای بازی مارپیچ که در کلاس آفلاین انجام شده بود با هدف تقویت عضلات ظریف دست ✋، تقویت مهارت صحیح در دست گرفتن مداد✍️، افزایش هماهنگی ? و ✋ 
 
? ساعت بازی با اسباب بازی ◀️ با هدف تعامل بیشتر کودکان با یکدیگر، افزایش مهارت حل مسئله و توجه به احساسات همدیگر 
?????✈️?????✈️
برنامه کلاسی روز *یکشنبه ۱۴۰۱/۱۱/۰۹*?
? کلاس علوم ⬅️ گفتگوی کلاسی با هدف آشنایی با انواع وسایل نقلیه و اهمیت آن در زندگی، پرورش هوش کلامی  
? ساعت کار با کتاب علوم ⬅️انجام صفحات کتاب علوم و غنچه ها با هدف تثبیت مفهوم آموزش داده شده در کلاس علوم
? کلاس اریگامی ⬅️ ساخت اوریگامی نهنگ ? با هدف تقویت عضلات دست، افزایش هماهنگی چشم و دست و افزایش دقت و تمرکز
? کلاس زبان آموزی ◀️ انجام بازی با هدف آشنایی با صدای *«ن»* ، با هدف افزایش دایره لغات کودکان، افزایش دقت و تمرکز
? ساعت کار با کتاب زبان آموزی ◀️ انجام صفحات کتاب با هدف تثبیت صدای آموزش داده شده
????????????
برنامه کلاسی روز *دوشنبه ۱۴۰۱/۱۱/۱۰*
? کلاس ریاضی ⬅️ انجام کاربرگ با هدف افزایش مهارت کودکان در استفاده از کاغذ شطرنجی، افزایش دقت و تمرکز 
?اتاق بازی ⬅️ هدف افزایش مهارت راه حل یابی، درک احساس دیگران و کسب لذت و شادی
? کلاس مهارت های نوشتاری ⬅️بیان قصه و تمرین روی تخته سیاه، با هدف آشنایی با طرز صحیح کشیدن لوحه، افزایش هماهنگی ? و ✋
? ساعت کار با کتاب مهارت های نوشتاری ◀️ انجام یک صفحه از کتاب با هدف تثبیت صحیح کشیدن لوحه آموزش داده شده و افزایش مهارت صحیح در دست گرفتن مداد ✍️
?️☃️?️☃️?️☃️?️☃️?️☃️?️☃️?️
برنامه کلاسی روز *سه شنبه ۱۴۰۱/۱۱/۱۱* ?
?کلاس علوم⬅️ اجرای نمایش با هدف آشنایی با فصل زمستان و ویژگی های آن، پرورش هوش کلامی 
?کار عملی⬅️ انجام یک کاربرگ با هدف تثبیت مفهوم آموزش داده شده در کلاس علوم
?ساعت کار با کتاب ⬅️ با هدف مرور و تثبیت مفهوم الگو که در کلاس آنلاین و آفلاین آموزش داده شد، افزایش دقت و تمرکز 
?ساعت کار با شن رنگی⬅️ قالب زنی شن های رنگی با هدف تقویت عضلات دست و افزایش هماهنگی چشم و دست 
?ساعت امانت ⬅️ دادن کتاب به کودکان با هدف تثبیت مفهوم امانت داری، افزایش علاقه به کتاب و کتابخوانی 
????????????
برنامه کلاسی روز *چهارشنبه ۱۴۰۱/۱۱/۵* ?
?ساعت بازی ⬅️ انجام بازی حرکتی با هدف افزایش تعادل، تقویت دقت و تمرکز، کسب لذت و شادی
?ساعت قصه گویی ⬅️ بیان داستان با هدف تثبیت و مرور آواهای *ن* و *ک* که در کلاس آفلاین آموزش داده شد، پرورش هوش کلامی، افزایش دایره لغات کودکان 
? کلاس ریاضی ⬅️ انجام صفحه کتاب غنچه ها و ریاضی با هدف تقویت کار با کاغذ شطرنجی و افزایش دقت و تمرکز و مهارت شمارش
? ساعت علوم ◀️ انجام صفحه کتاب غنچه ها و گفتگو در مورد چرخه آب با هدف تثبیت و مرور این مفهوم که در کلاس آفلاین آموزش داده شد و پرورش هوش کلامی

# فعالیت‌های مهدکودک # پرسش # مهدکودک # پیش‌دبستان

مهدکودک پرسش

فعالیت‌های پیش‌دبستان یک

۱۰۲ پسند

مهدکودک پرسش

برنامه کلاسی« *یکشنبه*
مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۶ 
☔کلاس علوم⬅ با هدف آشنایی کودکان با حشرات
☔انجام کاربرگ⬅: با هدف تثبیت مفهوم آموزش داده شده
☔ساعت بازی گروهی⬅باهدف افزایش دقت و تمرکز و حفظ تعادل در کودکان
☔ساعت اوریگامی:⬅درست کردن عروسک? با هدف هماهنگی بین چشم و دست   
◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️
 برنامه کلاسی روز *دوشنبه*
مورخ۱۴۰۱/۱۱/۱٧
☔ساعت ریاضی⬅ : آشنایی بامفهوم جز و کل
☔انجام کاربرگ ویک صفحه کار باکتاب فیروزه ای⬅جهت تثبیت مفهوم آموزش داده شده
☔ساعت کتابخوانی⬅: باهدف آشنایی با مفهوم مهربانی و تاثیر آن در زندگی 
☔ساعت خمیر بازی⬅باهدف تقویت عضلات ظریف دست و کسب لذت وشادی
◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️◼️
برنامه کلاسی روز *سه شنبه*
مورخ۱۴۰۱۱/۱/۱٨
☔ساعت علوم⬅باهدف آشنایی با محل زندگی مورچه
☔ساعت دست ورزی⬅باهدف تقویت عضلات ظریف دست کودکان به درست کردن سالاد فصل مشغول شدند
☔ساعت فکرو بیان⬅ جهت تثبیت احساسات مختلف, کودکان از طریق کارت احساسات که به آنها نشان داده شده در موردآنها به بحث و گفتگو پرداختند
☔☔☔☔☔☔☔
*روزچهارشنبه* مورخ۱۴۰۱/۱۱/۱٩
*جهت آشنایی با خزندگان و ویژگی آنها و همچنین طرز راه رفتن آنها برای کودکان اردوی باغ خزندگان در نظرگرفته شد*
◀️ساعت اسباب بازی? با هدف کسب لذت و شادی و تعامل با گروه همسالان

# فعالیت‌های مهدکودک # پرسش # مهدکودک # پیش‌دبستان

مهدکودک پرسش

فعالیت‌های گروه سنی ۴-۳ سال

۱۰۲ پسند

مهدکودک پرسش

برنامه کلاسی« *یکشنبه*
مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۶ 
?کلاس کاردستی روز پدر : ?
با هدف پرورش خلاقیت، هماهنگی چشم و دست، تقویت حرکات ظریف دست،
?کلاس فیلم :بحث و گفتگو با مفهوم آشنایی اولیه با مفهوم نظم در زندگی ،تقویت مهارت کلامی و تقویت حس شنیداری
?بازی آزاد: با هدف پرورش هوش میان فردی، کسب لذت و شادی
?کلاس قصه خلاق:
با هدف تقویت هوش کلامی و آشنایی با حیوانات
?????????
برنامه کلاسی دوشنبه ١۴٠١/١١:١٧
?ساعت کتاب و کتابخوانی :
بررسی کتابهای کتابخانه با هدف پرورش مهارت کلامی و تقویت حس مسئولیت پذیری در کودکان
?ساعت ریاضی:با هدف آشنایی با مفهوم دایره ، پرورش مهارت کلامی
?کار با کتاب : با هدف تثبیت مفهوم سه گوش و دایره
?کلاس بازی گروهی: با هدف افزایش دقت و تمرکز ، کسب لذت و شادی
????????
برنامه کلاسی روز سه شنبه١۴٠١/١١/١٨
?کلاس اسباب بازی:انجام بازی با هدف افزایش دقت و تمرکز ، کسب لذت و شادی
?ساعت علوم: با هدف آشنایی با درختان گوناگون 
?انجام کاربرگ: با هدف تقویت عضلات دست
?ساعت حل کتاب: با هدف تثبیت مفهوم اموزش داده شده
?????????
برنامه کلاسی روز چهارشنبه ١۴٠١/١١/١٨
?کلاس مهارتها (آشپزی)⬅️با هدف تقویت عضلات دست، آشنایی با طعم های مختلف
 
?بازی : با هدف هماهنگی چشم و دست و پا، افزایش دقت و تمرکز
?قصه خلاق با موضوع دوستی:
با هدف پرورش خلاقیت،تقویت مهارت کلامی
?کلاس کاردستی خلاق: 
با هدف پرورش خلاقیت، هماهنگی چشم و دست، تقویت حرکات ظریف دست

# فعالیت‌های مهدکودک # پرسش # مهدکودک # پیش‌دبستان