صفحه اصلی

هفته اول دی ماه ۱۴۰۱

مهدکودک پرسش

فعالیت‌های گروه سنی ۴-۳ سال

۱۰۲ پسند

مهدکودک پرسش

*گزارش برنامه ی کلاسی شنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۳*
? ساعت علوم?  :با هدف آشنایی با اجزای گیاهان( ریشه-ساقه-برگ)

? ساعت انجام کاربرگ  ??:با هدف تثبیت اشنایی با اجزای گیاهان ،پرورش خلاقیت، و اشنایی با ابزار مختلف نقاشی،

?بازی ? : افزایش دقت و تمرکز ، هماهنگی چشم و پا

?بازی آزاد?:تقویت مهارت ارتباطی،کسب لذت و شادی

*گزارش ویژه برنامه ی کلاسی یک شنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۴*
? ساعت قصه خلاق?  :قصه خلاق با موضوع دوستی:با هدف پرورش خلاقیت،تقویت مهارت کلامی

? ساعت خلاقیت  ?با هدف پرورش خلاقیت و اشنایی با یکی از نماد های شب یلدا و کسب لذت و شادی

?بحث و گفتگو : با هدف آشنایی با آیین شب یلدا

?ساعت ریاضی: با هدف تثبیت مفهوم بالا -پایین-پشت

*گزارش برنامه ی کلاسی دو شنبه مورخ ١۴٠١/١٠/۵*
? ساعت علوم?  :با هدف اشنایی با موجودات جاندار و بی جان،پرورش هوش کلامی
?ساعت اسباب بازی? با هدف تقویت حس همکاری در کودکان، افزایش مهارت تعامل با یکدیگر و کسب لذت و شادی

?انجام کاربرگ?: با هدف تقویت عضلات دست، افزایش دقت و تمرکز،

? ساعت کتاب و کتابخوانی ??       امانت کتاب با هدف احترام به انتخاب و رعایت نوبت دیگران

*گزارش برنامه ی کلاسی چهار شنبه مورخ ١۴٠١/١٠/٧*
?کلاس مهارتها (آشپزی)??‍?:با هدف تقویت عضلات دست، آشنایی با طعم های مختلف
?کلاس نقاشی ?: با هدف پرورش خلاقیت، و اشنایی با ابزار مختلف نقاشی

:??‍⚕️ کلاس مهارت اداب اجتماعی ?
با هدف پروش هوش کلامی،و شناخت مشاغل مختلف

?انجام بازی?: با هدف تقویت عضلات دست، افزایش دقت و تمرکز

# فعالیت‌های گروه سنی ۴-۳ سال # پرسش # مهدکودک # پیش‌دبستان

مهدکودک پرسش

فعالیت‌های پیش‌دبستان یک

۱۰۲ پسند

مهدکودک پرسش

گزارش هفته ی اول دی ماه 
شنبه? ریاضی ?آشنایی با مفهوم چاق و لاغر 
کارعملی ? کار با کتاب به منظور تثبیت مفهوم ریاضی
آداب اجتماعی? کاربرد دست در برقراری ارتباط اجتماعی
اسباب بازی? به منظور کسب لذت و شادی و تعامل با گروه همسالان
یکشنبه ? برنامه ویژه یلدا? انجام کاردستی به مناسبت جشن یلدا (تاج انار) 
 دوصفحه کار با کتاب? مرتبط باشب یلدا و آشنایی با فصل پاییز 
دوشنبه ? اردوی باغ پرندگان کلاس خاله ازاده وخاله مائده? برای یادآوری بچه ها (با نوع پوشش زیستگاه نحوه ی تولید مثل و انواع پرندگان و تغذیه آنها) 
ریاضی? آشنایی با مفهوم کمتر و بیشتر
کارعملی?کارباکتاب متناسب با موضوع ریاضی
کتابخوانی? با موضوع (دست برای زدن نیست?) و گفتگو در مورد راههایی برای حل مسائل و مشکلات از طریق مسالمت آمیز 
شن بازی? با هدف اعمال محدودیت و تقویت حس بردباری و صبر 
سه شنبه?تعطیل
چهارشنبه?
نمایش خلاق? با هدف رویارویی کودکان با احساسات مختلف در شرایط مختلف در نقش پدر و مادر و… 
مهارت زندگی ?کار با قیچی (خطوط صاف منحنی و شکسته) به منظور تقویت عضلات کوچک دست و هماهنگی عضلات چشم و دست و کسب مهارت
نقاشی خلاق? آشنایی با صنایع دستی اصفهان(قلمکاری) و انجام کار عملی در این رابطه همراه با کاربرگ
اسباب بازی? با هدف کسب روحیه ی همکاری و لذت و شادی در کودکان??

# فعالیت‌های پیش‌دبستان یک # پرسش # مهدکودک # پیش‌دبستان

مهدکودک پرسش

فعالیت‌های پیش‌دبستان دو

۱۰۲ پسند

مهدکودک پرسش

گزارش ویژه برنامه ی کلاسی یک شنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۴ به مناسبت سنت یلدا*
? ساعت دست ورزی  ⬅️  با هدف تقویت عضلات دست ?، افزایش مهارت قیچی کردن ✂️ و تقویت هماهنگی چشم و دست

? ساعت خلاقیت ⬅️  ساخت آدم برفی ⛄و تزیین آن با وسایل مختلفی کودکان در اختیار داشتند با هدف پرورش خلاقیت و کسب لذت و شادی

? ویژه برنامه ی یلدا  ⬅️ اجرای نمایش با حضور ننه سرما با هدف آشنایی با سنت یلدا و مراسم های رایج در آن و پرورش هوش کلامی

? کلاس زبان آموزی ⬅️ با هدف آشنایی با صدای *ی* مانند *یلدا، سامیار، چای* در تصاویر و کلمات، افزایش دایره لغات کودکان و تقویت دقت و تمرکز

????????????
*گزارش  برنامه ی کلاسی  دوشنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۵*
? کلاس دست ورزی  ⬅️  با هدف آشنایی با روش صحیح کشیدن لوحه ی جدید، تقویت عضلات دست ?، افزایش دقت و تمرکز  و هماهنگی چشم و دست

? ساعت انجام کتاب مهارت های نوشتاری ⬅️  با هدف تثبیت و تقویت مهارت کشیدن لوحه آموزش داده شده و افزایش مهارت صحیح در دست گرفتن مداد✍️

? کلاس ریاضی   ⬅️ انجام بازی ریاضی با هدف آشنایی با شمارش و افزایش دقت و تمرکز 

? ساعت انجام  کتاب زبان آموزی   ⬅️ با هدف تثبیت صدای *ی*، افزایش  دقت و تمرکز

? اتاق فیلم و فکر ⬅️ تماشای کارتون با هدف به چالش کشیدن کودکان در رابطه با اتفاقات کارتون، پرورش هوش کلامی و افزایش مهارت مسئله یابی

????????????
*گزارش برنامه ی کلاسی  چهارشنبه  شنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۷*

? کلاس علوم ⬅️  با هدف آشنایی با آتش ? و کاربرد آن در زندگی، پرورش هوش کلامی

? ساعت انجام کتاب ? علوم  ⬅️  با هدف تثبیت  مفهوم آموزش داده شده، افزایش دقت و تمرکز

? کلاس زبان آموزی?  ⬅️ با هدف آشنایی با صدای *ش*، افزایش دایره لغات کودکان 

? ساعت انجام  کتاب? زبان آموزی   ⬅️ با هدف تثبیت صدای *ش*، افزایش  دقت و تمرکز

? ساعت بازی ⬅️ با هدف تعامل بیشتر کودکان  با یکدیگر و تقویت کار گروهی و کسب لذت و شاد

# فعالیت‌های پیش‌دبستان دو # پرسش # مهدکودک # پیش‌دبستان

هفته دوم دی ماه ۱۴۰۱

مهدکودک پرسش

فعالیت‌های گروه سنی ۴-۳ سال

۱۰۲ پسند

مهدکودک پرسش

*گزارش ویژه برنامه ی کلاسی یک شنبه مورخ ١۴٠١/١٠/١١* 
? ساعت کار با کتاب? :با هدف تثبیت مفهوم بالا-پایین-کنار
? ساعت بازی هدف دار ?با هدف افزایش دقت و تمرکز ،هماهنگی چشم و پا، تقویت عضلات درشت پا
?ساعت ریاضی: با هدف آشنایی با مفهوم کوتاه و بلند
?کلاس فیلم :بحث و گفتگو با موضوع مسئولیت پذیری،تقویت مهارت کلامی و تقویت حس شنیداری

# فعالیت‌های گروه سنی ۴-۳ سال # پرسش # مهدکودک # پیش‌دبستان

مهدکودک پرسش

فعالیت‌های پیش‌دبستان یک

۱۰۲ پسند

مهدکودک پرسش

گزارش کلاس هفته «دوم دی ماه»
☔☔☔☔☔☔☔☔☔☔
برنامه کلاسی«یک شنبه مورخ۱۴۰۱/۱۰/۱۱
◀️کلاس علوم?آشنایی کودکان با پوشش بدن پرندگان و نقش آن در زندگی آنها با هدف تقویت مهارت کلامی
◀️ساعت انجام کاربرگ علوم? با هدف تثبیت مفهوم آموزش داده شده در ساعت علوم و پرورش خلاقیت
◀️کلاس اوریگامی، درست کردن موش? با هدف هماهنگی بین چشم و دست و افزایش دقت و تمرکز
◀️بازی گروهی⚽ با هدف کسب لذت و شادی ، هماهنگی بین چشم و پا

# فعالیت‌های پیش‌دبستان یک # پرسش # مهدکودک # پیش‌دبستان

مهدکودک پرسش

فعالیت‌های پیش‌دبستان دو

۱۰۲ پسند

مهدکودک پرسش

گزارش کلاس *هفته ی دوم دی ماه*
????????????
 برنامه ی کلاسی *یک شنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۱* 
? کلاس علوم⬅️  اجرای نمایش با هدف آشنایی با انواع آب و هوا و کاربرد هریک، پرورش هوش کلامی
? ساعت انجام کتاب علوم ?⬅️  با هدف تثبیت مفهوم آموزش داده شده در کلاس علوم و افزایش دقت و تمرکز 
? کلاس زبان آموزی ?⬅️ با هدف آشنایی با صدای *ز* مانند *زنبور، لذت، کامبیز* در تصاویر و کلمات، افزایش دایره لغات کودکان و تقویت دقت و تمرکز
? ساعت کتاب زبان آموزی ?⬅️ با هدف تثبیت صدای آموزش داده شده و افزایش دقت و تمرکز 
? ساعت اوریگامی ⬅️ ساخت روباه با هدف افزایش هماهنگی چشم و دست، تقویت عضلات ظریف دست

# فعالیت‌های پیش‌دبستان دو # پرسش # مهدکودک # پیش‌دبستان

هفته سوم دی ماه ۱۴۰۱

مهدکودک پرسش

فعالیت‌های گروه سنی ۴-۳ سال

۱۰۲ پسند

مهدکودک پرسش

? گزارش برنامه ی کلاسی یک شنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۸?
? ساعت علوم?  :با هدف آشنایی با دانه و هسته میوه‌ها
?ساعت فیلم?: بحث و گفتگو، تقویت حس دیداری و حس شنیداری
?ساعت کار با کتاب?: با هدف تثبیت مفهوم کوتاه و بلند
ساعت بازی?: پرتاپ حلقه با هدف افزایش دقت  و تمرکز، تقویت عضلات درشت دست و هماهنگی دست و پا
?گزارش برنامه ی کلاسی دوشنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۹ ?
?اردو کتابخانه?: با هدف آشنایی با محیط کتابخانه و قوانین مربوط به آن
?گزارش برنامه ی کلاسی سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۰?
ساعت قصه‌?
با هدف تقویت هوش کلامی و حس شنیداری
بازی?: با هدف تثبیت بلند و کوتاه
ساعت کار با کتاب?:
 با هدف تثبیت مفهوم الگو?️✏️?️✏️
ساعت اسباب بازی?: با هدف تقویت حس همکاری در کودکان، افزایش مهارت تعامل با یکدیگر و کسب لذت و شادی
?گزارش برنامه ی  افلاین کلاسی چهار شنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۱?
-کلاس علوم: با هدف فواید حیوانات
– بازی بادکنک و طناب: با هدف افزایش دقت و تمرکز،افزایش هماهنگی چشم و پا

# فعالیت‌های گروه سنی ۴-۳ سال # پرسش # مهدکودک # پیش‌دبستان

مهدکودک پرسش

فعالیت‌های پیش‌دبستان یک

۱۰۲ پسند

مهدکودک پرسش

گزارش کلاسی *هفته ی سوم دی ماه*
????????
 برنامه ی کلاسی *یک شنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۸*
? کلاس اوریگامی⬅باهدف تقویت عضلات دست و هماهنگی چشم و دست کودکان اوریگامی سگ ?درست کردند
? ساعت بازی گروهی⬅باهدف تمرین کار گروهی و کسب لذت و شادی کلاژ آدمک  درست کردند.
? کلاس علوم⬅️ با هدف آشنایی با نحوه تولید مثل پرندگان و تغذیه آنها?? و تقویت مهارت کلامی کودکان به تماشای فیلمی در این رابطه پرداختند?
? ساعت کاربا کتاب?⬅️ با هدف تثبیت مفهوم آموزش داده شده کودکان صفحه ای از کتاب علوم را انجام دادند
?????????
 *برنامه کلاسی روز دوشنبه ۱۴۰۱/۱۰/۱۹*
?کلاس ریاضی⬅️  با هدف آشنایی با مفهوم اندازه نمایشی برای کودکان اجرا شد
?ساعت کار با کتاب⬅️انجام یک صفحه از کتاب ریاضی در راستای مفهوم آموزش داده شده این صفحه انجام شد
?ساعت کتابخوانی?⬅️ باهدف راه حل یابی موقع مشکلات، کتابی برای کودکان خوانده شد
?ساعت کار باسفال⬅️باهدف تقویت عضلات دست و هماهنگی چشم و دست کودکان به درست کردن جوجه تیغی مشغول شدند
☃️☃️☃️☃️☃️☃️☃️☃️
 *برنامه کلاسی روز سه شنبه ۱۴۰۱/۱۰/۲۰*
?ساعت علوم⬅️ باهدف آشنایی با پستانداران? (کانگرو),تقویت مهارت کلامی کودکان فیلمی را مشاهده کردند سپس به بحث و گفتگو پرداختند
ساعت کار با کتاب ⬅جهت تثبیت مفهوم آموزش داده شده یک صفحه از علوم انجام شد
?ساعت نقاشی خلاق?⬅️ باهدف افزایش خلاقیت و تقویت عضلات دست کودکان به نقاشی کردن روی نمک مشغول شدند
?کلاس فکر و بیان⬅️باهدف تقویت مهارت کلامی و آشنایی با مکان های مختلف کودکان به بحث و گفتگو پرداختند
☔☔☔☔☔☔
 برنامه چهارشنبه۱۰/٢۱/. ( آفلاین )
?کلاس نمایش خلاق⬅تقویت مهارت کلامی وآشنایی بامفهوم آرزو
?کلاس مهارت کاربردی⬅ افزایش دقت و تمرکز و هماهنگی بین چشم و دست

# فعالیت‌های پیش‌دبستان یک # پرسش # مهدکودک # پیش‌دبستان

مهدکودک پرسش

فعالیت‌های پیش‌دبستان دو

۱۰۲ پسند

مهدکودک پرسش

گزارش کلاسی *هفته ی سوم دی ماه*
????????
 برنامه ی کلاسی *یک شنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۸* 
? کلاس علوم⬅️ اجرای نمایش با هدف آشنایی با انواع زباله ها?(خشک?و تر?) و مفهوم بازیافت، پرورش هوش کلامی
? ساعت انجام کتاب علوم ?⬅️ با هدف تثبیت مفهوم آموزش داده شده در کلاس علوم و تفکیک زباله ها
? کلاس زبان آموزی ?⬅️ اجرای نمایش عروسکی با هدف آشنایی با صدای *ج* مانند *جوراب، سنجاب، نارنج* در تصاویر و کلمات، افزایش دایره لغات کودکان و تقویت دقت و تمرکز
? ساعت کتاب زبان آموزی ?⬅️ با هدف تثبیت صدای آموزش داده شده و افزایش دقت و تمرکز 
? ساعت خلاقیت ⬅️ ساخت جعبه بازیافت♻️ و تزیین آن با نقاشی های کودکان با هدف پرورش خلاقیت
????????????
 *برنامه کلاسی روز دوشنبه ۱۴۰۱/۱۰/۱۹*
?کلاس ریاضی⬅️گفتگوی کلاسی با هدف آشنایی با مفهوم ستون
?ساعت کار با کتاب⬅️انجام یک صفحه از کتاب غنچه ها با هدف تثبیت مفهوم آموزش داده شده در ساعت ریاضی،تمرین مهارت قیچی کردن✂️
?ساعت فیلم و فکر⬅️ تماشای فیلم? با هدف آشنایی با تفاوت توانایی های فردی،
راه حل یابی، پرورش هوش کلامی
?ساعت مهارت نوشتاری⬅️
بیان قصه با هدف آموزش لوحه جدید،تمرین مهارت صحیح در دست گرفتن مداد✍?
?ساعت کار با کتاب⬅️
انجام کتاب مهارت نوشتاری با هدف تمرین لوحه ی آموزش داده شده?️
☃️☃️☃️☃️☃️☃️☃️☃️
 *برنامه کلاسی روز سه شنبه ۱۴۰۱/۱۰/۲۰*
?ساعت خمیر بازی⬅️ساختن فیتیله و قرار دادن آن روی خطوط با هدف تقویت عضلات دست، مرور لوحه ی آموزش داده شده
?ساعت ریاضی⬅️ انجام کار عملی با هدف تثبیت مفهوم ستون
?کلاس مهارتها⬅️انجام بازی⚽ با هدف آموزش مفهوم همکاری،کسب لذت و شادی
?ساعت کار با کتاب⬅️
انجام کتاب مهارت نوشتاری با هدف افزایش دقت و تمرکز و تقویت عضلات ظریف دست
?ساعت خلاقیت⬅️ ساخت گردنبند *به مناسبت روز مادر* با هدف پرورش خلاقیت و تقویت روحیه تشکر و قدردانی در کودکان
☀️??️☀️??️☀️??️☀️??️
 *برنامه ی کلاسی روز چهارشنبه ۱۴۰۱/۱۰/۲۱* که به صورت *آفلاین* برگزار گردید.
? ساعت علوم ⬅️ آشنایی با چرخه ی آب و اهمیت آن، پرورش هوش کلامی
? ساعت خلاقیت⬅️ ساخت کاردستی چرخه آب با هدف پرورش خلاقیت ، تثبیت مفهوم آموزش داده شده در کلاس و افزایش دقت و تمرکز
? ساعت ریاضی: آموزش شمارش معکوس با هدف تقویت دقت و تمرکز و افزایش مهارت شمارش 
? ساعت بازی: انجام بازی حرکتی با هدف تثبیت شمارش معکوس و افزایش دقت و تمرکز 
? ساعت اوریگامی: ساخت اوریگامی سگ ? با هدف تقویت عضلات ظریف دست، افزایش هماهنگی چشم و دست

# فعالیت‌های پیش‌دبستان دو # پرسش # مهدکودک # پیش‌دبستان

هفته اول دی ماه ۱۴۰۱

مهدکودک پرسش

فعالیت‌های پیش‌دبستان دو

۱۰۲ پسند

مهدکودک پرسش

برنامه کلاسی روز *یکشنبه ۱۴۰۱/۱۱/۱۶*?
? کلاس علوم⬅️درست کردن ژله با هدف آشنایی با مواد حلال و غیر حلال، پرورش هوش کلامی، تقویت حس همکاری در گروه   
? ساعت کار با کتاب علوم ⬅️انجام آزمایش صفحه کتاب علوم با هدف تثبیت مفهوم آموزش داده شده در کلاس علوم
? کاردستی ویژه ی روز پدر ⬅️ ساخت کارت پستال با هدف پرورش خلاقیت، قدردانی از زحمات پدر??
? کلاس زبان آموزی ◀️ خواندن کتاب با هدف آشنایی با صدای *«ژ»* ، افزایش دایره لغات کودکان، افزایش دقت و تمرکز
? ساعت کار با کتاب زبان آموزی ◀️ انجام صفحات کتاب با هدف تثبیت صدای آموزش داده شده
????????
برنامه کلاسی روز *دوشنبه ۱۴۰۱/۱۱/۱۷*
? کلاس ریاضی ⬅️ بیان داستان با هدف آشنایی با جدول سودوکو (۳×۳) و قوانین آن ، افزایش دقت و تمرکز 
?ساعت فیلم و فکر ⬅️ تماشای فیلم با هدف تثبیت مفهوم راستی ، راه حل یابی برای کنترل احساس
? کلاس مهارت های نوشتاری ⬅️بیان قصه و تمرین در بشقاب نمک، با هدف آشنایی با طرز صحیح کشیدن لوحه ی جدید ، افزایش هماهنگی ? و ✋
? ساعت کار با کتاب مهارت های نوشتاری ◀️ انجام یک صفحه از کتاب با هدف تثبیت صحیح کشیدن لوحه آموزش داده شده و افزایش مهارت صحیح در دست گرفتن مداد ✍️
?ساعت زبان آموزی⬅️
بازی ژله خوری با هدف تثبیت صدای *ژ* در کلماتی مثل *ژاله* ، *پژمرده* ، *پاساژ* 
????????
برنامه کلاسی روز *سه شنبه ۱۴۰۱/۱۱/۱۸* ?
?کلاس علوم⬅️ انجام آزمایش گروهی با هدف آشنایی با وسایل شناور و غیر شناور، پرورش هوش کلامی 
?ساعت کار با کتاب⬅️ انجام صفحات کتاب علوم با هدف تثبیت مفهوم آموزش داده شده در کلاس علوم
?ساعت مهارت ارتباطی ⬅️ اجرای نمایش با هدف آشنایی با توانایی های فردی و راههای تقویت آن، پرورش هوش کلامی
?ساعت کار با سفال⬅️ ساختن ابزار با هدف تقویت عضلات دست،تثبیت مفهوم آموزش داده شده در ساعت مهارت ارتباطی
?ساعت امانت ⬅️ دادن کتاب به کودکان با هدف تثبیت مفهوم امانت داری، افزایش علاقه به کتاب و کتابخوانی 
????????
برنامه کلاسی روز *چهارشنبه ۱۴۰۱/۱۱/۱۹* ?
?ساعت بازی ⬅️ انجام بازی حرکتی با هدف افزایش تعامل با یکدیگر، کسب لذت و شادی
?ساعت دست ورزی ⬅️
انجام کار عملی با هدف تمرین بیشتر در کشیدن لوحه ، افزایش هماهنگی چشم و دست
? کلاس ریاضی ⬅️ انجام کاربرگ با هدف تمرین کار با جدول سودکو ، افزایش دقت و تمرکز
? ساعت خلاقیت◀️ تبدیل لوحه به شکل معنادار، پرورش قوه ی تخیل

# فعالیت‌های مهدکودک # پرسش # مهدکودک # پیش‌دبستان

مهدکودک پرسش

فعالیت‌های پیش‌دبستان یک

۱۰۲ پسند

مهدکودک پرسش

گزارش هفته ی اول دی ماه
شنبه? ریاضی ?آشنایی با مفهوم چاق و لاغر
کارعملی ? کار با کتاب به منظور تثبیت مفهوم ریاضی
آداب اجتماعی? کاربرد دست در برقراری ارتباط اجتماعی
اسباب بازی? به منظور کسب لذت و شادی و تعامل با گروه همسالان
یکشنبه ? برنامه ویژه یلدا? انجام کاردستی به مناسبت جشن یلدا (تاج انار)
 دوصفحه کار با کتاب? مرتبط باشب یلدا و آشنایی با فصل پاییز
دوشنبه ? اردوی باغ پرندگان کلاس خاله ازاده وخاله مائده? برای یادآوری بچه ها (با نوع پوشش زیستگاه نحوه ی تولید مثل و انواع پرندگان و تغذیه آنها)
ریاضی? آشنایی با مفهوم کمتر و بیشتر
کارعملی?کارباکتاب متناسب با موضوع ریاضی
کتابخوانی? با موضوع (دست برای زدن نیست?) و گفتگو در مورد راههایی برای حل مسائل و مشکلات از طریق مسالمت آمیز
شن بازی? با هدف اعمال محدودیت و تقویت حس بردباری و صبر
سه شنبه?تعطیل
چهارشنبه?
نمایش خلاق? با هدف رویارویی کودکان با احساسات مختلف در شرایط مختلف در نقش پدر و مادر و…
مهارت زندگی ?کار با قیچی (خطوط صاف منحنی و شکسته) به منظور تقویت عضلات کوچک دست و هماهنگی عضلات چشم و دست و کسب مهارت
نقاشی خلاق? آشنایی با صنایع دستی اصفهان(قلمکاری) و انجام کار عملی در این رابطه همراه با کاربرگ
اسباب بازی? با هدف کسب روحیه ی همکاری و لذت و شادی در کودکان??

# فعالیت‌های مهدکودک # پرسش # مهدکودک # پیش‌دبستان

مهدکودک پرسش

فعالیت‌های گروه سنی ۴-۳ سال

۱۰۲ پسند

مهدکودک پرسش

*گزارش برنامه ی کلاسی شنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۳*
? ساعت علوم?  :با هدف آشنایی با اجزای گیاهان( ریشه-ساقه-برگ)

? ساعت انجام کاربرگ  ??:با هدف تثبیت اشنایی با اجزای گیاهان ،پرورش خلاقیت، و اشنایی با ابزار مختلف نقاشی،

?بازی ? : افزایش دقت و تمرکز ، هماهنگی چشم و پا

?بازی آزاد?:تقویت مهارت ارتباطی،کسب لذت و شادی

*گزارش ویژه برنامه ی کلاسی یک شنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۴*
? ساعت قصه خلاق?  :قصه خلاق با موضوع دوستی:با هدف پرورش خلاقیت،تقویت مهارت کلامی

? ساعت خلاقیت  ?با هدف پرورش خلاقیت و اشنایی با یکی از نماد های شب یلدا و کسب لذت و شادی

?بحث و گفتگو : با هدف آشنایی با آیین شب یلدا

?ساعت ریاضی: با هدف تثبیت مفهوم بالا -پایین-پشت

*گزارش برنامه ی کلاسی دو شنبه مورخ ١۴٠١/١٠/۵*
? ساعت علوم?  :با هدف اشنایی با موجودات جاندار و بی جان،پرورش هوش کلامی
?ساعت اسباب بازی? با هدف تقویت حس همکاری در کودکان، افزایش مهارت تعامل با یکدیگر و کسب لذت و شادی

?انجام کاربرگ?: با هدف تقویت عضلات دست، افزایش دقت و تمرکز،

? ساعت کتاب و کتابخوانی ??       امانت کتاب با هدف احترام به انتخاب و رعایت نوبت دیگران

*گزارش برنامه ی کلاسی چهار شنبه مورخ ١۴٠١/١٠/٧*
?کلاس مهارتها (آشپزی)??‍?:با هدف تقویت عضلات دست، آشنایی با طعم های مختلف
?کلاس نقاشی ?: با هدف پرورش خلاقیت، و اشنایی با ابزار مختلف نقاشی

:??‍⚕️ کلاس مهارت اداب اجتماعی ?
با هدف پروش هوش کلامی،و شناخت مشاغل مختلف

?انجام بازی?: با هدف تقویت عضلات دست، افزایش دقت و تمرکز

# فعالیت‌های مهدکودک # پرسش # مهدکودک # پیش‌دبستان

هفته دوم دی ماه ۱۴۰۱

مهدکودک پرسش

فعالیت‌های پیش‌دبستان دو

۱۰۲ پسند

مهدکودک پرسش

گزارش کلاس *هفته ی دوم دی ماه*
????????????
 برنامه ی کلاسی *یک شنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۱* 
? کلاس علوم⬅️  اجرای نمایش با هدف آشنایی با انواع آب و هوا و کاربرد هریک، پرورش هوش کلامی
? ساعت انجام کتاب علوم ?⬅️  با هدف تثبیت مفهوم آموزش داده شده در کلاس علوم و افزایش دقت و تمرکز 
? کلاس زبان آموزی ?⬅️ با هدف آشنایی با صدای *ز* مانند *زنبور، لذت، کامبیز* در تصاویر و کلمات، افزایش دایره لغات کودکان و تقویت دقت و تمرکز
? ساعت کتاب زبان آموزی ?⬅️ با هدف تثبیت صدای آموزش داده شده و افزایش دقت و تمرکز 
? ساعت اوریگامی ⬅️ ساخت روباه با هدف افزایش هماهنگی چشم و دست، تقویت عضلات ظریف دست

# فعالیت‌های مهدکودک # پرسش # مهدکودک # پیش‌دبستان

مهدکودک پرسش

فعالیت‌های پیش‌دبستان یک

۱۰۲ پسند

مهدکودک پرسش

گزارش کلاس هفته «دوم دی ماه»
☔☔☔☔☔☔☔☔☔☔
برنامه کلاسی«یک شنبه مورخ۱۴۰۱/۱۰/۱۱
◀️کلاس علوم?آشنایی کودکان با پوشش بدن پرندگان و نقش آن در زندگی آنها با هدف تقویت مهارت کلامی
◀️ساعت انجام کاربرگ علوم? با هدف تثبیت مفهوم آموزش داده شده در ساعت علوم و پرورش خلاقیت
◀️کلاس اوریگامی، درست کردن موش? با هدف هماهنگی بین چشم و دست و افزایش دقت و تمرکز
◀️بازی گروهی⚽ با هدف کسب لذت و شادی ، هماهنگی بین چشم و پا

# فعالیت‌های مهدکودک # پرسش # مهدکودک # پیش‌دبستان

مهدکودک پرسش

فعالیت‌های گروه سنی ۴-۳ سال

۱۰۲ پسند

مهدکودک پرسش

*گزارش ویژه برنامه ی کلاسی یک شنبه مورخ ١۴٠١/١٠/١١* 
? ساعت کار با کتاب? :با هدف تثبیت مفهوم بالا-پایین-کنار
? ساعت بازی هدف دار ?با هدف افزایش دقت و تمرکز ،هماهنگی چشم و پا، تقویت عضلات درشت پا
?ساعت ریاضی: با هدف آشنایی با مفهوم کوتاه و بلند
?کلاس فیلم :بحث و گفتگو با موضوع مسئولیت پذیری،تقویت مهارت کلامی و تقویت حس شنیداری

# فعالیت‌های مهدکودک # پرسش # مهدکودک # پیش‌دبستان

هفته سوم دی ماه ۱۴۰۱

مهدکودک پرسش

فعالیت‌های پیش‌دبستان دو

۱۰۲ پسند

مهدکودک پرسش

? گزارش برنامه ی کلاسی یک شنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۸?
? ساعت علوم?  :با هدف آشنایی با دانه و هسته میوه‌ها
?ساعت فیلم?: بحث و گفتگو، تقویت حس دیداری و حس شنیداری
?ساعت کار با کتاب?: با هدف تثبیت مفهوم کوتاه و بلند
ساعت بازی?: پرتاپ حلقه با هدف افزایش دقت  و تمرکز، تقویت عضلات درشت دست و هماهنگی دست و پا
?گزارش برنامه ی کلاسی دوشنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۹ ?
?اردو کتابخانه?: با هدف آشنایی با محیط کتابخانه و قوانین مربوط به آن
?گزارش برنامه ی کلاسی سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۰?
ساعت قصه‌?
با هدف تقویت هوش کلامی و حس شنیداری
بازی?: با هدف تثبیت بلند و کوتاه
ساعت کار با کتاب?:
 با هدف تثبیت مفهوم الگو?️✏️?️✏️
ساعت اسباب بازی?: با هدف تقویت حس همکاری در کودکان، افزایش مهارت تعامل با یکدیگر و کسب لذت و شادی
?گزارش برنامه ی  افلاین کلاسی چهار شنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۱?
-کلاس علوم: با هدف فواید حیوانات
– بازی بادکنک و طناب: با هدف افزایش دقت و تمرکز،افزایش هماهنگی چشم و پا

# فعالیت‌های مهدکودک # پرسش # مهدکودک # پیش‌دبستان

مهدکودک پرسش

فعالیت‌های پیش‌دبستان یک

۱۰۲ پسند

مهدکودک پرسش

گزارش کلاسی *هفته ی سوم دی ماه*
????????
 برنامه ی کلاسی *یک شنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۸* 
? کلاس اوریگامی⬅باهدف تقویت عضلات دست و هماهنگی چشم و دست کودکان اوریگامی سگ ?درست کردند
? ساعت بازی گروهی⬅باهدف تمرین کار گروهی و کسب لذت و شادی کلاژ آدمک  درست کردند.
? کلاس علوم⬅️ با هدف آشنایی با نحوه تولید مثل پرندگان و تغذیه آنها?? و تقویت مهارت کلامی کودکان به تماشای فیلمی در این رابطه پرداختند?
? ساعت کاربا کتاب?⬅️ با هدف تثبیت مفهوم آموزش داده شده کودکان صفحه ای از کتاب علوم را انجام دادند
?????????
 *برنامه کلاسی روز دوشنبه ۱۴۰۱/۱۰/۱۹*
?کلاس ریاضی⬅️  با هدف آشنایی با مفهوم اندازه نمایشی برای کودکان اجرا شد
?ساعت کار با کتاب⬅️انجام یک صفحه از کتاب ریاضی در راستای مفهوم آموزش داده شده این صفحه انجام شد
?ساعت کتابخوانی?⬅️ باهدف راه حل یابی موقع مشکلات، کتابی برای کودکان خوانده شد
?ساعت کار باسفال⬅️باهدف تقویت عضلات دست و هماهنگی چشم و دست کودکان به درست کردن جوجه تیغی مشغول شدند
☃️☃️☃️☃️☃️☃️☃️☃️
 *برنامه کلاسی روز سه شنبه ۱۴۰۱/۱۰/۲۰*
?ساعت علوم⬅️ باهدف آشنایی با پستانداران? (کانگرو),تقویت مهارت کلامی کودکان فیلمی را مشاهده کردند سپس به بحث و گفتگو پرداختند
ساعت کار با کتاب ⬅جهت تثبیت مفهوم آموزش داده شده یک صفحه از علوم انجام شد
?ساعت نقاشی خلاق?⬅️ باهدف افزایش خلاقیت و تقویت عضلات دست کودکان به نقاشی کردن روی نمک مشغول شدند
?کلاس فکر و بیان⬅️باهدف تقویت مهارت کلامی و آشنایی با مکان های مختلف کودکان به بحث و گفتگو پرداختند
☔☔☔☔☔☔
 برنامه چهارشنبه۱۰/٢۱/. ( آفلاین )
?کلاس نمایش خلاق⬅تقویت مهارت کلامی وآشنایی بامفهوم آرزو
?کلاس مهارت کاربردی⬅ افزایش دقت و تمرکز و هماهنگی بین چشم و دست

# فعالیت‌های مهدکودک # پرسش # مهدکودک # پیش‌دبستان

مهدکودک پرسش

فعالیت‌های گروه سنی ۴-۳ سال

۱۰۲ پسند

مهدکودک پرسش

? گزارش برنامه ی کلاسی یک شنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۸?
? ساعت علوم?  :با هدف آشنایی با دانه و هسته میوه‌ها
?ساعت فیلم?: بحث و گفتگو، تقویت حس دیداری و حس شنیداری
?ساعت کار با کتاب?: با هدف تثبیت مفهوم کوتاه و بلند
ساعت بازی?: پرتاپ حلقه با هدف افزایش دقت  و تمرکز، تقویت عضلات درشت دست و هماهنگی دست و پا
?گزارش برنامه ی کلاسی دوشنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۹ ?
?اردو کتابخانه?: با هدف آشنایی با محیط کتابخانه و قوانین مربوط به آن
?گزارش برنامه ی کلاسی سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۰?
ساعت قصه‌?
با هدف تقویت هوش کلامی و حس شنیداری
بازی?: با هدف تثبیت بلند و کوتاه
ساعت کار با کتاب?:
 با هدف تثبیت مفهوم الگو?️✏️?️✏️
ساعت اسباب بازی?: با هدف تقویت حس همکاری در کودکان، افزایش مهارت تعامل با یکدیگر و کسب لذت و شادی
?گزارش برنامه ی  افلاین کلاسی چهار شنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۱?
-کلاس علوم: با هدف فواید حیوانات
– بازی بادکنک و طناب: با هدف افزایش دقت و تمرکز،افزایش هماهنگی چشم و پا

# فعالیت‌های مهدکودک # پرسش # مهدکودک # پیش‌دبستان