صفحه اصلی

مدیر دبیرستان دخترانه

مهشید دارویی

مدیر دبیرستان دخترانه

مهشید دارویی

نیلوفر شعبانی

نیلوفر شعبانی

مربی بهداشت

مرجان خرمی

معاون

بهناز پهلوان

معاون و دبیر هدایت تحصیلی

گیتی جراح

معاون

مرجان رفایی

معاون

زهرا بحرینی

دبیر پیام های آسمانی و قرآن

آمنه صلبوخ

دبیر آزمایشگاه و علوم

آزاده قاسمی

دبیر تفکر و مطالعات اجتماعی

دریا نجفی

دبیر فارسی، نگارش و ادبیات کلاسیک

گلچهره صالحی

دبیر زبان انگلیسی، مهارت ها و فناوری

عاطفه کوفگر

دبیر اصفهان شناسی

اکرم محققیان

دبیر فرهنگ و هنر

سحر حیدری

دبیر ورزش

مینا صلبوخ

دبیر عربی و پیام های آسمانی

لاله اردلان

دبیر ریاضی

محمد صفی زاده

دبیر فضای مجازی

مسعود خطیبی

دبیر نجوم 

زهرا مویدیان

 دبیر نجوم 

مرجان رفائی

معاون

بهناز پهلوان

معاون و دبیر هدایت تحصیلی

گیتی جراح

معاون

مرجان خرمی

معاون

نیلوفر شعبانی

نیلوفر شعبانی

مربی بهداشت

دریا نجفی

دبیر ادبیات فارسی، نگارش، ادبیات کلاسیک

گلچهره صالحی

دبیر زبان انگلیسی، مهارت ها و فناوری

آزاده قاسمی

دبیر تفکر و مطالعات اجتماعی

زهرا بحرینی

دبیر پیام های آسمانی و قرآن

آمنه صلبوخ

دبیر آزمایشگاه و علوم

لاله اردلان

دبیر ریاضی

مینا صلبوخ

 دبیر عربی و پیام های آسمانی

سحر حیدری

دبیر ورزش

اکرم محققیان

دبیر فرهنگ و هنر

عاطفه کوفگر

دبیر اصفهان شناسی

زهرا مویدیان

دبیر نجوم

مسعود خطیبی

دبیر نجوم 

محمد صفی زاده

دبیر فضای مجازی