صفحه اصلی

پرسشی‌های عزیز سلام

چقدر خوشبختیم که در کنارمان پدرانی داریم که همراه فرزندانشان می‌شوند تا جسارت استفاده از توانایی‌هایشان را پیدا کنند.

گروه طناب‌زنی پدر و پسر ناحیه ۳ که تمام اعضای آن پرسشی بودند، موفق شدند مقام اول استانی را کسب کنند.

قدردان تلاش و همراهیشان هستیم.smile

اعضای تیم طناب‌زنی:

پرهام لوکیان و پدر
پرهام پیرحاجی و پدر
آرتین علیزاده و پدر
امیرعلی احمدی و پدر