صفحه اصلی

کسب مقام اول استانی طناب‌زنی پدر و پسر

پرسشی‌های عزیز سلام چقدر خوشبختیم که در کنارمان پدرانی داریم که همراه فرزندانشان می‌شوند تا جسارت استفاده از توانایی‌هایشان را پیدا کنند. گروه طناب‌زنی پدر و پسر ناحیه ۳ که تمام اعضای آن پرسشی بودند، موفق شدند مقام اول استانی را کسب کنند. قدردان تلاش و همراهیشان...