صفحه اصلی

خانواده‌های عزیز سلام

از اینکه مجموعه پرسش را انتخاب نموده اید از شما سپاسگزاریم.

 – درصورت عدم پذیرش،بررسی مجدد امکان پذیر نیست و قابل پیگیری نمی باشد.

 

مراحل شرکت در برنامه ثبت نام کلاس اول(دخترانه و پسرانه)

۱- انتخاب روز آزمون والدین و کودک در سایت

۲- تکمیل کامل فرم اطلاعات شخصی در سایت

۳- کسب حد نصاب امتیاز در آزمون کتبی والدین (حضوری)

۴-  ارزیابی کودک (حضوری)

۵ -در صورت نیاز مصاحبه با والدین (حضوری)

۶- اعلام نتایج به والدین تا دوهفته کاری پس از آزمون(پیامک)

۷- تکمیل ثبت نام (تشکیل پرونده و پرداخت پیش ثبت نام)