تخفیف

توضیحات قسمت حسابداری:

مدیر

پروفایل

مدیریت کاربران

پرداخت اینترنتی

تنظیمات

خروج

پروفایل

مدیریت کاربران

تخفیف

توضیحات بخش حسابداری:

عنوان تخفیفمبلغ تخفیف (تومان)سال تحصیلیمقطع تحصیلی
تست12,500,000 تومان
test160,000 تومان1401-1402دبیرستان دخترانه
تست1,000,000 تومان
عنوان تخفیفمبلغ تخفیف (تومان)سال تحصیلیمقطع تحصیلی